119-0007/02 – Law of International Trade (MPO)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits4
Subject guarantorprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.Subject version guarantorprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ROZ21 prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The complex orientation in the area of the international trade has been the main objective of this course. The graduates should be able to analyse the basic legal situations such as the formation of the contract, the realisation of the contract and the solving of disputes among international businesmen.The graduates should be able to formulate the simple contract terms, to use INCOTERMS and other non-state rules. They should be able to analyse the legal rules regulating the area of the external trade of the EU. The graduates shall understand the WTO legal regulation.

Teaching methods

Lectures

Summary

This subject provides complex orientation in experience international trade with respecting its law aspects. The graduate should respond to law situations by conclusion contracts, realization of business event and also resolutions of causes, which are rising in international trade contacts. Extra emphasis is laid on the ability of orientation in the questions of customs, axioms of international trade law, delivery clauses,documentary of commercial case for potential future cause and also for protection self commercial interests. Emphasis is laid also on the foreign language terminology and orientation in it.

Compulsory literature:

Právo Mezinárodního obchodu, Praha, ASPI, 2010.

Recommended literature:

Rozehnalová, N., kolektiv: Vybrané problémy mezinárodníhod práva soukromého. Brno: MU, 2010. 2. Rozehnalová, N. a kol. Mezinárodní obchodní transakce. Multimediální učební pomůcka. MU Brno, 2004 3. Úmluva o mezinárodní koupi zboží, č. 160/1991 Sb.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní roviny úpravy práva mezinárodního obchodu: vztahy mezi státy a mezinárodními organizacemi, vztahy mezi státem a podnikatelem, vztahy mezi obchodníky navzájem. Prameny úpravy - mezinárodní smlouva, zákon. Nestátní prostředky úpravy. Vzájemné vztahy mezi jednotlivými prameny. Výčet pramenů. 2. Mezinárodní ekonomické právo. Státy - státy rozvojové, státy rozvinuté. WTO. Další organizace působící v oblasti mezinárodního obchodu. Mezinárodní smlouvy v oblasti ochrany investic a zamezení dvojího zdanění. 3. Vnější obchodní vztahy ES. 4. Úprava vnějších obchodních vztahů tam, kde nedopadají pravomoci ES. 5. Vztahy mezi obchodníky - problematika kolizní a přímé úpravy. Nestátní prostředky právní úpravy. 6. Mezinárodní koupě - prodej. Základní charakteristika Úmluvy OSN. Procvičení problematiky její aplikace. 7. Mezinárodní koupě - prodej. Uzavírání smlouvy. Obsah smlouvy. Procvičení problematiky vzniku smlouvy a aplikace úmluvy. 8. Mezinárodní koupě - prodej. Reklamační režim. Sankční systém. Náhrada škody. Penále. Další související otázky. 9. Demonstrace problematiky mezinárodní koupě - prodeje na příkladech. Další související otázky. Rozbor INCOTERMS. 10. Mezinárodní investiční smlouvy. 11. Mezinárodní faktoring. Mezinárodní leasing. Mezinárodní licenční smlouvy. 12. Mezinárodní přeprava zboží. Mezinárodní obchodní zastoupení. Mezinárodní výměnné obchody. 13. Demonstrace problematiky některých typů smluv na příkladech. Řešení sporů. 14. Řešení sporů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.