119-0010/01 – Pojistné právo (PojPra)

Garantující katedraKatedra právaKredity2
Garant předmětuIng. Martina Krügerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martina Krügerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: • popsat právní úpravu v pojišťovnictví, vyjmenovat (enumerace) principy jednotného pojistného trhu. • identifikovat účastníky právního vztahu pojistného a odvodit plynoucí práva a povinnosti. Klasifikovat kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů. • vyhodnotit využití pojišťovacího zprostředkovatele. • analyzovat aktuální problémy pojistného trhu. • rozpoznat a řídit pojistná rizika. • zhodnotit výhody a nevýhody jednotného pojistného trhu.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku právní úpravy v pojišťovnictví, pojištění jako závazkového právního vztahu, právní úprava podnikání v pojišťovnictví. Pozornost bude věnována pojistnému právu ve vybraných státech EU. Vysvětleny budou základní směrnice Rady ES z oblasti pojišťovnictví a dále bude nastíněna připravenost vstupu českého pojišťovnictví na jednotný pojistný trh EU. Cílem předmětu je vysvětlit a seznámit studenty s právní úpravou pojišťovnictví, student získá znalosti z výkladu a aplikace právních norem, a tím se podpoří praktické využití získaných vědomostí z oblasti pojištění.

Povinná literatura:

BÖHM, A. Ekonomika a řízení pojišťoven v podmínkách po vstupu České republiky do Evropské unie. Vybrané aspekty. 1. vydání. Praha: ASPI Publishing, s.r.o., 2004. 260 s. ISBN 80-7357-020-3. HORA, J. ? ŠULCOVÁ, J. ? ZUZAŇÁK, A.. Příručka pro zprostředkovatele pojištění. Praha: Linde, 2004. 249 s. ISBN 80-7201-488-9. BOHMAN, L. ? DRYJOVÁ, L. ? WAWERKOVÁ, M.. Zákon o pojistné smlouvě. Praha: Linde, 2004. 381 s. ISBN 80-7201-504-4. \r\n\r\n Pojistné rozpravy. Pojistně teoretický bulletin. Vydavatel Česká asociace pojišťoven, Praha. ISSN 0862-6162. Pojistný obzor. Odborný měsíčník českého komerčního pojišťovnictví. Vydavatel Česká asociace pojišťoven, Praha. ISSN 0032-2393. \r\n\r\n Právní předpisy upravující jednotlivé oblasti dle upřesnění ve výuce. \r\n\r\n Literatura doporučená: \r\nSPIRIT, M.: Pojistné právo. 1.vydání. Praha: VŠE Praha, 2000. 276 s. ISBN 80-245-0109-0.\r\nVOSTATEK, J.. Sociální a soukromé pojištění. Praha: Codex Bohemia, 1996. 601 s. ISBN 80-85963-21-3. \r\nVELEBOVÁ, E.. Smluvní a zákonné pojištění. Praha: Linde, 1993. 237 s. ISBN 80-85647-13-3. \r\nSCHELLE, K.. Vývoj právní úpravy pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita v Brně ? právnická fakulta, 1994. 282 s. ISBN 80-210-1014-2. \r\n\r\n

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojišťovnictví. Vývoj pojistného práva. Funkce a účel pojištění. Pojmy v pojistném právu. Prameny pojistného práva 2. Pojistné riziko. Právní vztahy pojistného práva. Prvky právních vztahů. Subjekty pojistného trhu. 3. Současná právní úprava pojišťovnictví v ČR. Právní předpisy vztahující se k pojišťovnictví. Právní aspekty zajištění. Subjekty nabízející zajištění. Formy a typy zajištění. 4. Zákon o pojišťovnictví I. Podmínky provozování pojišťovací činnosti 5. Zákon o pojišťovnictví II. Státní dozor v pojišťovnictví a penzijním připojištění. 6. Pojistné právo a direktivy ES. Direktivy životního pojištění. Direktivy neživotního pojištění. Princip jednotného evropského pasu. 7. Právní úprava zprostředkovatelů pojištění a samostatných likvidátorů pojistných událostí I. 8. Právní úprava zprostředkovatelů pojištění a samostatných likvidátorů pojistných událostí II. 9. Právní úprava pojistné smlouvy I. Základní pojmy. Pojištění, vznik, přerušení a zánik pojištění. Pojistné podmínky. 10. Právní úprava pojistné smlouvy II. Škodové a obnosové pojištění. Volba práva v pojistných smlouvách. Informace poskytované zájemci a pojistníkovi. 11. Klasifikace pojištění. Zákonné a smluvní pojištění. Pojištění profesní odpovědnosti. 12. Likvidace pojistných událostí. Pojistný podvod a možné přístupy k jeho řešení. Pojistný podvod na mezinárodní úrovni. Zákon na ochranu osobních údajů ve vztahu k pojišťovnictví. 13. Pojistný trh v ČR a EU. Mezinárodní instituce v pojišťovnictví. 14. Aktuální téma. (novely zákonů, aktuální situace či problémy v pojišťovnictví, trendy vývoje)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.