119-0017/01 – Obchodní právo (.)

Garantující katedraKatedra právaKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BARL8 Mgr. Jiří Bártek
BEJ25 prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
BRA21 JUDr. Libuše Bradnová
GOD20 Mgr. Pavel Godický
KER70 JUDr. Marcela Kernbachová
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
MAR22 JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
SEV31 JUDr. Pavel Severin
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Vzhledem k obsahu předmětu a profilu absolventů se jedná o jeden klíčových předmětů. Výuka poskytne studentům základní orientaci v právním odvětví obchodního práva, s nímž se jako řídící i výkonní pracovníci budou setkávat v každodenní praxi. Výuka se orientuje na předávání informací o právu se zaměřením na jejich praktickou aplikaci.

Povinná literatura:

Bejček,J.,Godický,P.,Kernbachová,M.: Základy obchodního práva pro ekonomy, 2. vydání, Ostrava 2003 Bejček, J., Hajn, P., Kotásek, J., Pokorná, J., Večerková, E.: Nástin Obchodního práva 1, MU Brno, 2004 Bejček, J., Hajn, P., Kotásek, J.,Marek, K.: Nástin Obchodního práva 2, MU Brno, 2004

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Pojem obchodního práva a přehled o jeho základních institutech Předmět a prameny obchodního práva, obchodní firma, pojem podniku, jednání za podnikatele 2. Osobní obchodní společnosti Obecná charakteristika osobních společností. Veřejná obchodní společnost. Komanditní společnost. Postavení společníků. Majetkové otázky. 3. Kapitálové obchodní společnosti Obecná charakteristika kapitálových společností. Pojem obchodního podílu a dispozice s obchodním podílem. Společnost s ručením omezeným. 4. Akciová společnost Pojem akcie. Druhy akcií. Základní kapitál, jeho snižování a zvyšování. Orgány akciové společnosti. 5. Podmínky podnikání zahraničních subjektů v ČR Principy právní úpravy, zásada stejného zacházení. Ochrana investic v ČR. Jednotlivé formy účasti zahraničních subjektů na podnikání v ČR. 6. Obecná ustanovení o obchodních závazcích Pojem závazku. Vztah občanského a obchodního zákoníku. Právní úprava procesu kontraktace. 7. Smluvní typy Pojmenovaná smlouva a inominátní kontrakt. Katalog smluvních typů v režimu obchodního i občanského zákoníku. Obchodní podmínky. 8. Zajišťovací instituty Druhy právního zajištění závazků a kritéria volby způsobu zajištění. Zástavní právo, zadržovací právo, smluvní pokuta, uznání dluhu, ručení, bankovní záruka. 9. Změna a zánik závazků Změny závazků v subjektech, předmětu, obsahu. Postoupení pohledávky a převzetí dluhu. Zánik závazku se splněním povinnosti a bez splnění povinnosti. Obecná úprava splnění závazku. Odstoupení od smlouvy. 10. Hospodářská soutěž Pojem a podstata hospodářské soutěže. Veřejnoprávní a soukromoprávní větev soutěžního práva. Základní skutkové podstaty protikartelového práva a práva proti nekalé soutěži. 11. Konkurs a vyrovnání Základy úpadkového (insolvenčního) práva. Pojem úpadce, konkursní podstaty. Pravomoci a oprávnění správce konkursní podstaty, věřitelského výboru. Účinky prohlášení konkursu soudem. Vyrovnání. 12. Živnostenské podnikání Pojem živnosti a živnostníka. Druhy živností. Živnostenské úřady a jejich pravomoci.Živnostenské podnikání v právní úpravě. 13. Soudní a mimosoudní rozhodování obchodních sporů Organizace soudní soustavy. Základy Občanského soudního řádu. Průběh řízení nalézacího a vykonávacího. Opravné prostředky. Mimosoudní způsoby rozhodování sporů. Rozhodčí řízení. 14. Průmyslová práva Základy práva autorského a práv průmyslových. Právo na označení. Ochranné známky. Průmyslové a užitné vzory.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0 3
                Písemka Písemka 30  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.