119-0018/01 – Subjekty podnikání (.)

Garantující katedraKatedra právaKredity2
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuJUDr. Pavel Severin
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KER70 JUDr. Marcela Kernbachová
SEV31 JUDr. Pavel Severin
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Poskytnout studentům podrobnější a hlubší výklad o právní úpravy podnikání. Výuka je zaměřena na otázky založení a vzniku obchodních společností a družstev a jejich přeměn, práva a povinnosti zakladatelů, společníků, členů a orgánů těchto právnických osob a rovněž na problematiku a formy podnikání fyzických osob. V rámci předmětu je zařazen i výklad o právním postavení státního podniku a přednášky týkající se právní úpravy likvidace a konkursu a vyrovnání.

Povinná literatura:

Štenglová,I., Plíva,S., Tomsa,M. a kol. - Obchodní zákoník. KOmentář, 8. vyd.,C.H.Beck, Praha Zák. č. 328/1991 Sb. ve znění novel, o konkursu a vyrovnání Zák. č. 248/1995 Sb. ve znění novel, o obecně prospěšných společnostech Zák. č. 77/1997 Sb. ve znení novel, o státním podniku Zák. č. 455/1991 Sb. ve znění novel. o živnostenském podnikání Zák. č. 227/1997 Sb., ve znění novel, o nadacích a nadačních fondech Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zák. č. 87/1995 Sb. ve znení novel, o spořitelních a úvěrních družstvech

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky – základní pojmy podnikání (podnikatel, podnik a pod.) 2. Firemní právo - obchodní firma, struktura firmy, zásady firemního práva, ochrana obchodní firmy 3. Podnikání fyzických osob - obecné a zvláštní podmínky podnikání podle živnostenského zákona, podnikání podle jiných právních předpisů 4. Osobní (nekapitálové) obchodní společnosti - charakteristika nekapitálových obch. společností, založení a vznik veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, statutární orgány, odpovědnost společníků 5. Akciová společnost - založení společnosti (úpis akcií), statutární orgány, pojem a dělení akcií, práva a povinnosti akcionářů, organizační struktura, zvýšení a snížení základního jmění 6. Společnost s ručením omezeným - založení společnosti, práva a povinnosti společníků, orgány společnosti, změny základního kapitálu 7. Státní podnik a státní organizace - postavení státních podniků a jejich charakteristika, založení státního podniku – zakladatelská listina, orgány státního podniku, majetkové vybavení státního podniku. Charakteristika rozpočtových a příspěvkových organizací. 8. Družstvo - pojem a základní rysy družstva, založení, orgány družstva, členství v družstvu – práva a povinnosti členů 9. Změna a zánik obchodních společností - způsoby zrušení obch. společností, zrušení bez likvidace – rozdělení, změna právní formy, fůze 10. Likvidace obchodní společnosti, družstva a státního podniku - rozhodnutí o likvidaci, ustanovení likvidátora, práva a povinnosti likvidátora, postup při likvidaci 11. Konkurs a vyrovnání - pojem úpadku, podmínky pro prohlášení konkursu, důsledky prohlášení konkursu konkursní podstata, práva a povinnosti správce konkursní podstaty, zpeněžení, rozvrh, pojem a podstata vyrovnání 12. Smlouvy o sdružení a o tichém společenství 13. Obchodní rejstřík - pojem a význam obchodního rejstříku, řízení před obchodním rejstříkem 14. Aktuální téma

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku