119-0020/01 – Finanční právo ()

Garantující katedraKatedra právaKredity3
Garant předmětudoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MRK21 doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače ekonomických oborů se základy finančně právní regulace v České republice, a to tak, aby byli schopni orientovat se v základní problematice finančního práva a vazbách na jiná odvětví našeho právního řádu. Při výuce je využito poznatků již získaných v rámci studia předmětů s ekonomickým a právním zaměřením.

Povinná literatura:

Mrkývka, P. a kol.: Finanční právo a finanční správa, 1. díl, Masarykova univerzita Brno, 2004 Mrkývka, P. a kol.: Finannčí právo I. Základy finančního práva (multimediální pomůcka,) MU Brno,2005 Mrkývka, P. a kol.: Finanční právo a finanční správa, 2. díl, Masarykova univerzita Brno, 2004 Aktuální předpisy vztahující se k obsahu předmětu (budou upřesněny v průběhu výuky)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecně teoretický úvod do finančního práva I. Finanční právo jako samostatné odvětví právního řádu. Předmět právní regulace, metoda právní regulace, systém finančního práva. Materiální a formální prameny finančního práva. Finančně právní normy. 2. Obecně teoretický úvod do finančního práva II. Subjekty finančního práva. Finančně právní vztahy 3. Měnové právo I Úvod do nefiskální části finančního práva, pojem a postavení měnového práva v systému finančního práva, peněžní jednotka, emise platidel 4. Měnové právo II Regulace nuceného oběhu, bezhotovostní platební styk. Některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 5. Devizové právo I Pojem a postavení devizového práva v systému finančního práva. Základní pojmy a instituty, systém devizových povinností. 6. Devizové právo II Směnárenské služby, povinnosti směnárníků, devizová licence a koncesní listina 7. Veřejné bankovní právo Pojem a postavení veřejného bankovního práva v systému finančního práva. Vznik práva působit jako banka nebo pobočka zahraniční banky, bankovní dohled, nucená správa. 8. Veřejné pojišťovnické právo Pojem a postavení veřejného pojišťovnického práva v systému finančního práva. Vztah veřejného pojišťovnického práva k soukromému právu. Vznik práva působit jako pojišťovna nebo zajišťovna, další subjekty působící v pojišťovnictví, dohled nad pojišťovnami, pojistný kmen a ostatní základní instituty pojišťovnictví. 9. Rozpočtové právo I. Úvod do fiskální části finančního práva. Pojem a postavení rozpočtového práva v systému finančního práva. Rozpočtová soustava ČR. Státní rozpočet a rozpočtový proces státního rozpočtu. Národní fond. 10. Rozpočtové právo II. Právní regulace finančního hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 11. Berní právo a celní právo Pojem a postavení berního práva a celního práva v systému finančního práva. Právní regulace soustavy daní, poplatků a cla. 12. Finanční právo procesní Finanční správa, proces, řízení. Daňové řízení, subsidiární použití správního řádu v řízení ve věcech finančního práva. 13. Finanční právo trestní Odpovědnost za porušení finančně právních předpisů, správní a trestní. 14. Aktuální téma

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku