119-0026/01 – Foundations of EC Law (.)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits8
Subject guarantorprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.Subject version guarantorprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TYC15 prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

The aim of the subject is to obtain a solid overview and basic knowledge of EC law, i.e. a specific legal order that is going to be valid also in the Czech Republic after the accession to EU.

Compulsory literature:

Hartley, T.C. : Foundations of EC Law. 556p. Oxford University Press.Lndon.2003 Weatherhill, S., Delors,J.: Cases and Materials on EU Law.784p. 6th edition. Oxford University Press. London 2003.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do práva ES - právo vnitrostátní, mezinárodní, komunitární - Evropská integrace, pojem Evropských společenství (ES) a Evropské unie (EU) 2. Princip nadstátnosti, základní dokumenty, institucionální struktura ES a EU 3. Pojem, charakteristika a prameny práva ES (primární a sekundární), aplikace v členských státech (přednost, přímý účinek), legislativní procedury 4. Vynucování práva ES ze strany institucí ES 5. Řízení před ESD, předběžné otázky 6. Společný trh, jednotný vnitřní trh, základní svobody 7. Volný pohyb zboží, celní unie, kvantitativní omezení, jednotlivé případy dovolených omezení 8. Volný pohyb osob, služeb, kapitálu - uznávání kvalifikací 9. Hospodářská soutěž - kartelové dohody, zákaz zneužívání dominantního postavení, fúze 10. Sbližování práva v ES, metody právní úpravy - právní problematika obchodování uvnitř ES a navenek 11. Další právní důsledky zavedení jednotného vnitřního trhu - právo občanské, procesní, právo pracovní, obchodní společnosti, ochrana spotřebitele - státní podpory, veřejné zakázky 12. Daňová politika, rozpočet ES, měnová unie 13. Tzv. druhý a třetí pilíř EU - společná zahraniční politika - vnitřní bezpečnost, trestní právo 14. Ústavní smlouva EU, členství ČR v ES a EU

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner