119-0300/02 – Law (Pravo)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits3
Subject guarantorJUDr. Bohuslav HalfarSubject version guarantorJUDr. Bohuslav Halfar
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GOD20 Mgr. Pavel Godický
GRY08 Mgr. Milan Gryga
HAL30 JUDr. Bohuslav Halfar
KER70 JUDr. Marcela Kernbachová
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
MAR22 JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
MAS0001 JUDr. Hana Masaříková
MRK21 doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
POP0001 Anonymizovaná Osoba
PTA04 Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D.
SEV31 JUDr. Pavel Severin
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be able: - to describe legal order of the Czech Republic, to name particular legal fields - to identify particular legal fields and deduce the rights and oblagations of legal relations participants. To distinguish individual legal fields (private and public) - to analyze concrete legal problems in order to distinguish those and connect them with the right legal regulation - practically apply gained knowledge when studying further legal subjects

Teaching methods

Lectures

Summary

This subject is aimed to have students orientate in the law. First of all to explain them the basic terms of law theory and to understand systemazing of Czech legal order in connection with public, private and procedural law including the particular leagl fields.

Compulsory literature:

Burrows, Andrew. English Private Law. Oxford, 2013. 1664 s. ISBN 978-0-19-966177-0. Feldman, David. English Public Law. Oxford University Press, 2009. 1289 s. ISBN 978-0-19-922793-8

Recommended literature:

Feldman, David. English Public Law. Oxford University Press, 2009. 1289 s. ISBN 978-0-19-922793-8

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Teorie práva I. – teorie práva ( stát a právo, znaky a funkce státu, právo jako společenský fenomén, původ práva, společenská funkce práva, právo a ekonomie objektivní a subjektivní právo, světové právní kultury, prameny práva v globálním pohledu,). 2. Teorie práva II. – teorie právní normy ( normativní determinace práva, struktura právní normy, druhy právních norem, normotvorba, právní norma jako právní předpis, působnost právní normy ) 3. Teorie práva III. – teorie právních vztahů (právní vztahy a jejich znaky, předpoklady právního vztahu, prvky právního vztahu, právní subjektivita ) 4. Teorie práva IV. – systém práva ( vnitřní - odvětvové členění práva, veřejné a soukromé právo, hmotné a procesní právo; vnější – světové systémy práva ), koncepce právního státu ( zákonnost, legitimita, právní vědomí, právní jistota, právní stát, struktura a záruky právního státu ) 5. Ústavní právo 6. Právo evropských společenství 7. Mezinárodní právo ( veřejné, soukromé a obchodní – předmět úpravy, subjekty, prameny a některé pojmy ) 8. Trestní právo ( předmět úpravy, prameny a některé pojmy hmotného trestního práva – tr. čin a jeho skutková podstata, trestní odpovědnost a tresty ) 9. Soukromé právo I. ( právo občanské – postavení v právu soukromém, prameny, systematika občanského zákoníku, charakteristika občanského práva ) 10. Soukromé právo II. ( právo obchodní, pracovní, právo duševního vlastnictví – předmět úpravy, prameny a základní pojmy ) 11. Veřejné právo ( právo správní, finanční, sociálního zabezpečení, daňové – předmět úpravy, prameny a subjekty, základní pojmy ) 12. Procesní právo I. ( společné základy všech řízení ve státě, druhy těchto řízení a jejich společenská funkce, orgány řízení a jejich organizace, event. vazby mezi řízeními, příslušnost, účastníci řízení ) 13. Procesní právo II. ( jednotlivé instituty řízení a jejích účel – zásady, průběh řízení, rozhodování, přezkum rozhodnutí a jeho prostředky, exekuce; některé pojmy – právní moc, vykonatelnost, ad) 14. Aktuální téma

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management P Czech Uherské Hradiště 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (02) Sports Management P Czech Uherské Hradiště 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management P Czech Uherské Hradiště 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (02) Sports Management P Czech Uherské Hradiště 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.