119-0301/07 – Obchodní právo (OP)

Garantující katedraKatedra právaKredity3
Garant předmětudoc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.Garant verze předmětudoc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR0580 Mgr. Richard Bartes
CZU0006 Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
GOD20 Mgr. Pavel Godický
HAL30 JUDr. Bohuslav Halfar
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
MAR22 JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
MAS0001 JUDr. Hana Masaříková
SIL0034 doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu získá: - základní orientaci v oblasti obchodněprávní regulace - zejména zvládne porozumět, vnímat vyplývající povinnosti a vyvozovat praktická doporučení v právu obchodních smluv, obchodních korporací, hospodářské soutěže a cenných papírů - přehled o pramenech obchodního práva a jejich systému - student bude schopen poznat a v praxi využít informace, ve kterých zákonech jsou které důležité otázky upraveny - přehled o základních problémových oblastech, institutech a pojmech obchodního práva, student bude schopen porozumět právním textům, právním jednání, jednoduchá právní jednání vytvářet, a to za použití odpovídající terminologie - schopnost vyhledat a aplikovat obchodněprávní normy na dané faktické zadání; student bude schopen alespoň v základních případech propojit ekonomickou a právní rovinu - identifikovat problém a najít pro něj právní řešení - identifikace hrozeb a příležitostí a využití takových právních (zejm. smluvních) nástrojů, které na ně nejlépe reagují

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zacílen na získání nejzákladnějšího přehledu v oblasti obchodního práva. Zahrnuje zejména postavení podnikatele a základní pojmy s tím spojené, úpravu obchodních společností a obchodního rejstříku, obchodní smlouvy, ale i základy soutěžního práva a práva cenných papírů a základy procesní úpravy obchodních sporů a insolvence.

Povinná literatura:

- přednášky + studijní materiály k přednáškám v LMS - skripta Šilhán, J., Czudek, D. Obchodní právo pro ekonomy. Ostrava: VŠB-TUO - nový občanský zákoník (NOZ) - zák. č. 89/2012 Sb. (pouze § 1-25, § 118-217, § 419-528, §545-654, § 1721-3079) - zákon o obchodních korporacích (ZOK) - zák. č. 90/2012 Sb. (zejména § 1-463)

Doporučená literatura:

rozšiřující literatura: Nástin obchodního práva (Ondrejová a kol.) Brno: MU, 2014 Bejček a kol. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. C.H.BECK, 2014. Pokorná/Holejšovský/Lasák/Pekárek a kol. Obchodní společnosti a družstva. C.H.BECK, 2014. Bejček/Šilhán a kol. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. C.H.BECK, 2015. Kotásek/Pihera/Pokorná/Vítek. Právo cenných papírů. C.H.BECK, 2013 Chalupecká/Lavický/Juřena/Lebeda. Insolvenční právo v teorii a praxi. Brno: MU, 2012. detailní komentáře k zákonům: Lavický a kol. Občanský zákoník I. Obecná část. C.H.BECK, 2014. Hulmák a kol. Občanský zákoník V a VI. Závazkové právo. C.H.BECK, 2014. Lasák/Pokorná/Čáp/Doležil: Zákon o obchodních korporacích. Wolters Kluwer. 2014 Bělohlávek a kol.: Zákon o obchodních korporacích. Nakladatelství Aleš Čeněk, 2013 další právní předpisy: Insolvenční zákon Zákon směnečný a šekový Zákon o ochraně hospodářské soutěže

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Předmět a systém obchodního práva, základní pojmy, prameny. Podnikatel, podnikání, jednání podnikatele. 2) Právo obchodních společností - úvod 3) Založení a zrušení, likvidace, přeměny, insolvence 4) Osobní společnosti, s.r.o. 5) Akciová společnost 6) Obchodní závazkové vztahy 7) Kontraktace, zajištění a utvrzení závazků 8) Změny a zánik závazků 9) Odpovědnost, důsledky nesplnění smlouvy; promlčení 10) Smluvní typy dle obchodního zákoníku 11) Úvod do práva cenných papírů 12) Soutěžní právo, existenční ochrana hospodářské soutěže 13) Právo proti nekalé soutěži 14) Řešení obchodních sporů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2018/2019 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok