119-0307/01 – Subjekty podnikání (SubjPo)

Garantující katedraKatedra právaKredity2
Garant předmětuJUDr. Marcela KernbachováGarant verze předmětuJUDr. Marcela Kernbachová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KER70 JUDr. Marcela Kernbachová
SEV31 JUDr. Pavel Severin
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Poskytnout studentům podrobnější a hlubší výklad o právní úpravy podnikání. Výuka je zaměřena na otázky založení a vzniku obchodních společností a družstev a jejich přeměn, práva a povinnosti zakladatelů, společníků, členů a orgánů těchto právnických osob a rovněž na problematiku a formy podnikání fyzických osob. V rámci předmětu je zařazen i výklad o právním postavení státního podniku a přednášky týkající se právní úpravy likvidace a konkursu a vyrovnání.

Vyučovací metody

Anotace

Právní úprava podnikání, obchodní společnosti, orgány společnosti. Podnikání fyzických osob. Státní podnik. Konkurs.

Povinná literatura:

Štenglová, I.; Plíva,S.; Tomsa,M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 8. vyd. Praha: C. H. Beck. Zák. č. 328/1991 Sb. ve znění novel, o konkursu a vyrovnání Zák. č. 248/1995 Sb. ve znění novel, o obecně prospěšných společnostech Zák. č. 77/1997 Sb. ve znení novel, o státním podniku Zák. č. 455/1991 Sb. ve znění novel. o živnostenském podnikání Zák. č. 227/1997 Sb., ve znění novel, o nadacích a nadačních fondech Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zák. č. 87/1995 Sb. ve znení novel, o spořitelních a úvěrních družstvech

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky - základní pojmy podnikání (podnikatel, podnik a pod.) 2. Firemní právo - obchodní firma, - struktura firmy, - zásady firemního práva, - ochrana obchodní firmy 3. Podnikání fyzických osob - obecné a zvláštní podmínky podnikání podle živnostenského zákona, - podnikání podle jiných právních předpisů 4. Osobní (nekapitálové) obchodní společnosti - charakteristika nekapitálových obch. společností, - založení a vznik veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, - statutární orgány, - odpovědnost společníků 5. Akciová společnost - založení společnosti (úpis akcií), statutární orgány, - pojem a dělení akcií, - práva a povinnosti akcionářů, - organizační struktura, - zvýšení a snížení základního jmění 6. Společnost s ručením omezeným - založení společnosti, - práva a povinnosti společníků, - orgány společnosti, - změny základního kapitálu 7. Státní podnik a státní organizace - postavení státních podniků a jejich charakteristika, - založení státního podniku - zakladatelská listina, - orgány státního podniku, - majetkové vybavení státního podniku. - Charakteristika rozpočtových a příspěvkových organizací. 8. Družstvo - pojem a základní rysy družstva, - založení, orgány družstva, - členství v družstvu - práva a povinnosti členů 9. Změna a zánik obchodních společností - způsoby zrušení obch. společností, - zrušení bez likvidace - rozdělení, - změna právní formy, - fůze 10. Likvidace obchodní společnosti, družstva a státního podniku - rozhodnutí o likvidaci, - ustanovení likvidátora, - práva a povinnosti likvidátora, - postup při likvidaci 11. Konkurs a vyrovnání - pojem úpadku, - podmínky pro prohlášení konkursu, - důsledky prohlášení konkursu konkursní podstata, - práva a povinnosti správce konkursní podstaty, - zpeněžení, - rozvrh, - pojem a podstata vyrovnání 12. Smlouvy o sdružení a o tichém společenství 13. Obchodní rejstřík - pojem a význam obchodního rejstříku, - řízení před obchodním rejstříkem 14. Aktuální téma

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (05) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (05) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku