119-0310/01 – Práva k nehmotným statkům (PNS)

Garantující katedraKatedra právaKredity2
Garant předmětuprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.Garant verze předmětuMgr. Pavel Godický
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOD20 Mgr. Pavel Godický
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu studenti budou schopni: - popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy,charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace, - pochopit principy veřejnoprávní a soukromoprávní regulace a vysvětlit rozdíl mezi nimi, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět vymezuje rámec právní regulace společenského užití a ochrany nehmotných statků. Cílem je vybavit studenty hlubšími znalostmi právních pravidel ochrany osobních údajů a osobnostních hodnot, dále duševního vlastnictví, tedy zejména s úpravou autorsko a průmyslově právní v České republice a s mezinárodní regulací stejných oblastí. V návaznosti, dané praktickou vazbou, pak rovněž seznámit studenty podrobněji s právní regulací reklamy v rovině veřejné, soukromé a s etickou samoregulací reklamy.

Povinná literatura:

HORÁČEK, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C. H. BECK, 2011. 507 s. ISBN 978-80-7400-417-9. TELEC, Ivo. Pojmové znaky duševního vlastnictví. Praha: C. H. BECK, 2012. 168 s. ISBN 978-80-7400-425-4. WINTTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde Praha, 2007. ISBN 978-80-7201-654-9.

Doporučená literatura:

KNAP, K., ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O., PAVLÍK, P., PLECITÝ, V. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde Praha, 2004. 435 s. ISBN 978-80-7201-484-6. MATOUŠOVÁ, M., HEJLÍK, L. Osobní údaje a jejich ochrana. Praha: ASPI Praha, 2008. ISBN 978-80-7357-322-5 MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. BECK, 2008. 244 s. ISBN 978-80-7179-543-8. NOVÁKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde Praha, 2006. 245 s. ISBN 978-80-7201-601-6. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. BECK, 2007. 989 s. ISBN 978-80-7179-608-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Práva k nehmotným statkům Předmět a obsah. Systematika odvětví. Prameny. 2. Autorské právo I. Předmět úpravy. Pojmy ââ‚?“ autorské dílo a jeho druhy, autor a spoluautoři, vznik autorského díla. 3. Autorské právo II. Obsah práva autorského. Osobnostní práva a majetková práva. Autorskoprávní ochrana. 4. Autorské právo III. Užití autorských děl ââ‚?“ volné užití, zákonná licence, licenční smlouva. 5. Autorské právo IV. Zvláštní druhy autorských děl. Práva souvisejících s právem autorským. Kolektivní správa. 6. Ochranná známka I. Pojem. Druhy známek. Doba ochrany. Obsah a omezení práv. 7. Ochranná známka II., Označení původu a zeměpisné označení Řízení o přihlášce ochranné známky. Pojem, ochrana a obsah práv označení původu výrobku. 8. Vynález I. Pojem. Doba ochrany. Podnikový vynález. Licence. Patentové řízení 9. Vynález II. Řízení o přihlášce vynálezu. Zlepšovací návrh. 10. Průmyslový vzor a užitný vzor Pojem. Doba ochrany. Licence. Řízení o přihlášce. 11. Ostatní průmyslová práva Topografie. Odrůdy rostlin. Plemena zvířat. Zlepšovací návrhy. 12. Průmyslová práva a mezinárodní obchod I. Pařížská úmluva. TRIPS. PCT. EUROPATENT. 13. Průmyslová práva a mezinárodní obchod II. Madridská dohoda o mezinár. zápisu obecných známek. Locarnská dohoda o mezinár. třídění průmyslových vzorů. Pařížská úmluva na ochranu nových odrůd rostlin. Washingtonská smlouva. Lisabonská a madridská dohoda. 14. Reklama a právo Veřejnoprávní regulace reklamy. Soukromoprávní úprava reklamy. Etická samoregulace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Písemka Písemka 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.