119-0310/01 – Intellectual Property Law (PNS)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits2
Subject guarantorprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.Subject version guarantorMgr. Pavel Godický
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master, Bachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GOD20 Mgr. Pavel Godický
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

In the subject matter students are supposed to: - describe legal enviroment, define its subject, characterize legal regulation and list basal forms of regulation, - comprehend principles of the public law and private law regulation and to explain differences between them - apply acquiired knowledge and comprehension to interpret and solve model situations

Teaching methods

Lectures

Summary

This subject determines the frame of legal regulation of social use and protection of intellectual property. The aim is to acquaint the students with deeper knowledge of legal norms regarding intellectual property and private data protection. It further considers copyright and industrial copyright´s regulation in the Czech Republic and abroad. Also in practical connection legal regulation of advertising as for public and private level is dealt as well as advertising self-regulation.

Compulsory literature:

BAINBRIDGE, I. David. Intellectual Property. Seventh Edidion. London: Pitman Publishing, 2009, 886 p. ISBN 978-1-4058-5920-2.

Recommended literature:

Intellectual Property Law and Policy. Hart Publishing, 2013. ISBN 1849460574.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Práva k nehmotným statkům Předmět a obsah. Systematika odvětví. Prameny. 2. Autorské právo I. Předmět úpravy. Pojmy ââ‚?“ autorské dílo a jeho druhy, autor a spoluautoři, vznik autorského díla. 3. Autorské právo II. Obsah práva autorského. Osobnostní práva a majetková práva. Autorskoprávní ochrana. 4. Autorské právo III. Užití autorských děl ââ‚?“ volné užití, zákonná licence, licenční smlouva. 5. Autorské právo IV. Zvláštní druhy autorských děl. Práva souvisejících s právem autorským. Kolektivní správa. 6. Ochranná známka I. Pojem. Druhy známek. Doba ochrany. Obsah a omezení práv. 7. Ochranná známka II., Označení původu a zeměpisné označení Řízení o přihlášce ochranné známky. Pojem, ochrana a obsah práv označení původu výrobku. 8. Vynález I. Pojem. Doba ochrany. Podnikový vynález. Licence. Patentové řízení 9. Vynález II. Řízení o přihlášce vynálezu. Zlepšovací návrh. 10. Průmyslový vzor a užitný vzor Pojem. Doba ochrany. Licence. Řízení o přihlášce. 11. Ostatní průmyslová práva Topografie. Odrůdy rostlin. Plemena zvířat. Zlepšovací návrhy. 12. Průmyslová práva a mezinárodní obchod I. Pařížská úmluva. TRIPS. PCT. EUROPATENT. 13. Průmyslová práva a mezinárodní obchod II. Madridská dohoda o mezinár. zápisu obecných známek. Locarnská dohoda o mezinár. třídění průmyslových vzorů. Pařížská úmluva na ochranu nových odrůd rostlin. Washingtonská smlouva. Lisabonská a madridská dohoda. 14. Reklama a právo Veřejnoprávní regulace reklamy. Soukromoprávní úprava reklamy. Etická samoregulace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Písemka Written test 85  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.