119-0311/01 – Law of International Trade (MPO)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits4
Subject guarantorprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.Subject version guarantorprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ROZ21 prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be able: - to define three levels of the relations existing within the international trade and their legal regulation: relations among states, relations between entrepreneur and state, relations between entrepreneurs. - to analyse law WTO, - to assess EU regulations regarding individual enterpreneur and analysis of international trade operations, - to formulate simple contracts, - to solve individual cases, - to understand international business.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The introductory part of the course is devoted to the three levels of the relations existing within the international trade and their legal regulation: relations among states, relations between entreprener and state, relations between entrepreneurs. The core of the course is an analysis of WTO, EU regulations regarding individual enterpreneurs and analysis of international trade operations. Student will be able to formulate simple contracts, solve individual cases, understand international business.

Compulsory literature:

FOLSOM, Ralph Haughwout. International trade and economic relations in a nutshell. St. Paul: West Academic, 2016. 446 s. ISBN 9781634599108. ICC. Incoterms® 2020: ICC rules for the use of domestic and international trade terms. Paris: ICC, International Chamber of Commerce, 2019. ISBN 978-92-842-0510-3. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Lucie ZAVADILOVÁ, KEYES, Mary, ed. Optional choice of court agreements in private international law. Cham: Springer, 2020. ISBN 978-3-030-23916-9.

Recommended literature:

KLASEN, Andreas, ed. The handbook of global trade policy. Hoboken, NJ: John Wiley, 2020. Handbook of global policy series. ISBN 978-1-119-16738-9. KRUEGER, Anne O. International trade: what everyone needs to know. New York: Oxford University Press, 2020. ISBN 978-0-19-090045-8. MACH, Tomáš. Vademecum of international law. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-358-9. www.wto.org – webová stránka World Trade Organization obsahující Elektronické výukové materiály. www.europa.eu – webová stránka Evropské Unie obsahující elektronické výukové materiály.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní roviny úpravy práva mezinárodního obchodu: vztahy mezi státy a mezinárodními organizacemi, vztahy mezi státem a podnikatelem, vztahy mezi obchodníky navzájem. Prameny úpravy - mezinárodní smlouva, zákon. Nestátní prostředky úpravy. Vzájemné vztahy mezi jednotlivými prameny. Výčet pramenů. 2. Mezinárodní ekonomické právo. Státy - státy rozvojové, státy rozvinuté. WTO. Další organizace působící v oblasti mezinárodního obchodu. Mezinárodní smlouvy v oblasti ochrany investic a zamezení dvojího zdanění. 3. Právo zahraničního obchodu ČR. Rozbor některých vybraných norem. Zvláštní problematika vztahů s ES. 4. Externí obchodní vztahy ES - úprava v ČR po vstupu. 5. Vztahy mezi obchodníky - problematika kolizní a přímé úpravy. Nestátní prostředky právní úpravy. 6. Mezinárodní koupě - prodej. Základní charakteristika Úmluvy OSN. Procvičení problematiky její aplikace. 7. Mezinárodní koupě - prodej. Uzavírání smlouvy. Obsah smlouvy. Procvičení problematiky vzniku smlouvy a aplikace úmluvy. 8. Mezinárodní koupě - prodej. Reklamační režim. Sankční systém. Náhrada škody. Penále. Další související otázky. 9. Demonstrace problematiky mezinárodní koupě - prodeje na příkladech. Další související otázky. Rozbor INCOTERMS. 10. Mezinárodní investiční smlouvy. 11. Mezinárodní faktoring. Mezinárodní leasing. Mezinárodní licenční smlouvy. 12. Mezinárodní přeprava zboží. Mezinárodní obchodní zastoupení. Mezinárodní výměnné obchody. 13. Demonstrace problematiky některých typů smluv na příkladech. Řešení sporů. 14. Mezinárodní výměnné obchody. Mezinárodní licenční smlouva.. Řešení sporů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Šumperk 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.