119-0311/12 – Právo mezinárodního obchodu (MPO)

Garantující katedraKatedra právaKredity4
Garant předmětuprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.Garant verze předmětuprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ROZ21 prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: - definovat tři roviyn vztahů v oblasti mezinárodního obchodu a jejich právní regulací: vztahy mezi státy, mezi státem a podnikatelem a mezi obchodníky navzájem. - analyzovat právo WTO, - pochopit regulaci EU ve vztahu k jednotlivým podnikatelům - analyzovat mezinárodní obchodní transakce. - formulovat jednoduché smlouvy, - zhodnotit doložky ve smlouvách (dodací, platební, vazby mezi nimi, doložky vázané na reklamaci, doložky vázané na porušení smlouvy, - řešit jednoduché případy

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V úvodu kursu se student seznámí s problematikou tří rovin vztahů v oblasti mezinárodního obchodu a jejich právní regulací: vztahy mezi státy, mezi státem a podnikatelem a mezi obchodníky navzájem. Obsahem kursu je analýza práva WTO, regulace EU ve vztahu k jednotlivým podnikatelům a rozboru mezinárodních obchodních transakcí. Student bude způsobilý na závěr kursu formulovat jednoduché smlouvy, řešit jednoduché případy, rozumět problematice mezinárodního obchodu. Cvičení jsou realizována jako aktivní složka předmětu, která je zaměřena zejména na kontraktaci a formulaci tzv. doložek ve smlouvách (dodací, platební, vazby mezi nimi, doložky vázané na reklamaci, doložky vázané na porušení smlouvy).

Povinná literatura:

JANKŮ, Martin. Mezinárodní obchodní právo. Praha: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2022. ISBN 978-80-213-3152-5. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS a Tereza KYSELOVSKÁ. Právo mezinárodního obchodu. Včetně problematiky mezinárodního rozhodčího řízení. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7676-046-2. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Lucie ZAVADILOVÁ, KEYES, Mary, ed. Optional choice of court agreements in private international law. Cham: Springer, 2020. ISBN 978-3-030-23916-9.

Doporučená literatura:

ICC. Incoterms® 2020: pravidla ICC pro použití doložek pro domácí a mezinárodní obchod. Praha: International Chamber of Commerce, 2019. ISBN 978-80-904651-3-8. PFEIFFER, Magdalena, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Mezinárodní obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 978-80-7380-764-1. SATO, Alexej. Mezinárodní obchodní operace. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2021. ISBN 978-80-245-2416-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný zápočtový test formou příkladu a otevřených otázek. Povinná docházka na cvičení

E-learning

kurz LMS MOODLE

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících. Dle pokynů vyučujícího.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Právo mezinárodního obchodu – úvod. 2. Mezinárodní ekonomické vztahy a jejich právní regulace 3. Světová obchodní organizace – historie, analýza orgánů. 4. Dohody WTO. 5. Právní regulace vnějších ekonomických vztahů EU. 6. Právní regulace mezinárodních obchodních transakcí. 7. Mezinárodní koupě – prodej. Úprava dle Vídeňské úmluvy. 8. Vznik kupní smlouvy. Práva a povinnosti. Porušení smlouvy. Následky porušení. Náhrada škody. 9. Formulace platební a dodací podmínky. 10. Finanční aspekty obchodních transakcí. Mezinárodní investování. 11. Mezinárodní platební styk a jeho právní regulace. 12. Mezinárodní kontrolní smlouva. 13. Mezinárodní licenční smlouva. 14. Řešení sporů mezi obchodníky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85 3
        Písemka Písemka 85  85 3
Rozsah povinné účasti: Povinná docházka na cvičení. Písemný zápočtový test formou příkladu a otevřených otázek.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student ISP je povinen odevzdat dvě seminární práce na téma dohodnuté s garantem. Témata si vybere ze seznamu uvedeného v LMS a za podmínek tam uvedených. Zkouška ve zkouškovém období - informace v LMS

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.