119-0313/01 – Právo EU pro ekonomy B (PrEU B)

Garantující katedraKatedra právaKredity3
Garant předmětuprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.Garant verze předmětuprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TYC15 prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu studenti budou schopni: - popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy,charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace, - pochopit principy veřejnoprávní a soukromoprávní regulace a vysvětlit rozdíl mezi nimi, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací, - rozpoznat problém v praxi a dovodit příslušnou právní regulaci - vysvětlit právní stránku problému v praxi - vyložit právní úpravu a doporučit možná řešení problému v praxi. Předmět zahrnuje tzv. zvláštní část práva EU (jednotlivé politiky EU) Požadavky na ukončení: Tento předmět je společně s Právem EU pro ekonomy A zakončen společnou písemnou zkouškou. Okruhy ke zkoušce jsou shodné s tím, co je uvedeno v programu přednášek (pro oba semestry). Podmínky pro schválení individuálního studijního plánu: Shodné se schváleným plánem, možnost vykonání zkoušky v individuálním termínu dle domluvy s přednášejícím v souladu s předpisy EkF VŠB.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je zaměřen na zvláštní část práva EU (společné politiky) a přístupové záležitosti: - soutěžní právo, - daňové právo, - ochrana spotřebitele, - justiční spolupráce v civilních a trestních věcech, - společná zahraniční a bezpečnostní politika, - specifika členství ČR. Tento předmět navazuje na Právo EU pro ekonomy A.

Povinná literatura:

* Týč, V. Základy práva EU pro ekonomy. 6. vydání. Praha: Leges, 2010. * Texty základních dokumentů (Smlouva o EU, Smlouva o fungování EU, Smlouva o přístupu ČR) - Evropské právo, základní dokumenty, Sagit, Ostrava, řada ÚZ, 2010, sv. 764

Doporučená literatura:

SVOBODA, Pavel, Úvod do evropského práva. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. 328 s. ISBN 978-80-7400-334-9. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 5. vydání. Praha: Linde, 2012 352 s. ISBN 978-80-7201-799-7. TICHÝ, Luboš et al. Evropské právo. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 902 s. ISBN 978-80-7400-333-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
119-0312 PrEU Právo EU pro ekonomy A Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Shrnutí jednotného vnitřního trhu EU Hospodářská soutěž: kartelové právo, vertikální smlouvy, zneužívání dominantního postavení, řízení ve věcech soutěže Státní podpory, veřejné zakázky. Vnější obchodní politika. Ochrana duševního vlastnictví Daňová harmonizace. Ochrana spotřebitele, pracovní právo, sociální zabezpečení. Třetí pilíř EU: Prostor svobody, bezpečnosti a práva - civilní a trestní věci. Ochrana lidských práv v EU Nejnovější vývoj (Lisabonská smlouva)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku