119-0314/01 – Právní předpisy v ekonomice B (PPE B)

Garantující katedraKatedra právaKredity2
Garant předmětuJUDr. Libuše BradnováGarant verze předmětuJUDr. Libuše Bradnová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA21 JUDr. Libuše Bradnová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět poskytuje posluchačům, kteří se nacházejí v závěrečné fázi studia získat do praxe přehled o platných a aktuálních právních předpisech postihujících ekonomickou oblast, s ohledem na časté změny v legislativě. Předmět je encyklopedicky pojatý, shrnuje a završuje studium právnických předmětů na fakultě. Osnova přednášek: 1. Právní předpisy a normotvorba - právní předpisy ? pojem, publikace, Sbírka zákonů, platnost a účinnost - publikace jiných právních předpisů - sbírka soudních rozhodnutí a jejich význam 2. Právní předpisy upravující tzv. soukromé právo a oblast podnikání - vztah občanského a obchodního práva - obchodní zákoník a předpisy související - nájemní vztahy 3. Právní předpisy upravující tzv. soukromé právo a oblast podnikání - občanské právo procesní - živnostenské podnikání a podnikání dle zvláštních předpisů - zvláštní předpisy upravující podnikání ve vztahu k zahraničí 4. Právní předpisy na úseku pracovního práva a zaměstnanosti - zákoník práce a předpisy související - předpisy o bezpečnosti práce - kolektivní vyjednávání 5. Právní předpisy na úseku pracovního práva a zaměstnanosti - předpisy o zaměstnanosti - mezinárodní organizace práce 6. Právní předpisy na úseku mezd a platů, cestovních náhrad - mzdové a platové právní předpisy - předpisy o platových poměrech zaměstnanosti - právní úprava cestovních náhrad 7. Právní předpisy sociálního zabezpečení - právní předpisy upravující nemocenské pojištění, důchodové pojištění, zdravotní pojištění, pojištění v mateřství, v invaliditě 8. Právní předpisy sociálního zabezpečení - předpisy upravující pojištění v nezaměstnanosti, rodinné přídavky, úrazové pojištění, pojištění invalidity, pojištění pozůstalých a další 9. Právní předpisy finančního práva - právní úprava státního rozpočtu, rozpočtu okresů a obcí - právní úprava daní a poplatků a řízení ve věcech daní a poplatků 10. Právní předpisy finančního práva - předpisy v oblasti devizového práva, celního práva - právní úprava zahraničního obchodu - právní úprava bankovnictví a pojišťovnictví 11. Právní předpisy správního práva - předpisy ve správním řízení, přestupkovém řízení - předpisy stavebního práva, na úseku veřejných zakázek, životního prostředí, ochrany spotřebitele, vnitřní správy, kontroly a inspekce a další 12. Právní předpisy trestního práva - předpisy trestního práva hmotného - předpisy trestního práva procesního 13. Právní předpisy v oblasti práv k tzv. nehmotným statkům - předpisy autorského práva - předpisy průmyslových práv - ochranná známka, vynálezy, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory, užitné vzory 14. Právní předpisy Evropského společenství - počátky Evropské unie ? mezinárodní smlouvy primární a sekundární právo Společenství Osnova cvičení: Nejsou Požadavky na ukončení Zápočet - 100% písemný test

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Právní předpisy a normotvorba - právní předpisy pojem, publikace, Sbírka zákonů, platnost a účinnost - publikace jiných právních předpisů - sbírka soudních rozhodnutí a jejich význam 2. Právní předpisy upravující tzv. soukromé právo a oblast podnikání - vztah občanského a obchodního práva - obchodní zákoník a předpisy související - občanský zákoník a předpisy související 3. Právní předpisy upravující tzv. soukromé právo a oblast podnikání - občanské právo procesní - živnostenské podnikání a podnikání dle zvláštních předpisů - zvláštní předpisy upravující podnikání ve vztahu k zahraničí 4. Právní předpisy na úseku pracovního práva a zaměstnanosti - zákoník práce a předpisy související - předpisy o bezpečnosti práce - kolektivní vyjednávání 5. Právní předpisy na úseku pracovního práva a zaměstnanosti - předpisy o zaměstnanosti 6. Právní předpisy na úseku mezd a platů, cestovních náhrad - mzdové a platové právní předpisy - právní úprava cestovních náhrad 7. Právní předpisy sociálního zabezpečení - právní předpisy upravující nemocenské pojištění, důchodové pojištění, zdravotní pojištění, pojištění v mateřství, v invaliditě 8. Právní předpisy finančního práva - právní úprava státního rozpočtu, rozpočtu obcí a krajů - právní úprava daní a poplatků a řízení ve věcech daní a poplatků 9. Právní předpisy finančního práva - předpisy v oblasti devizového práva, celního práva - právní úprava zahraničního obchodu - právní úprava bankovnictví a pojišťovnictví 10. Právní předpisy správního práva - předpisy ve správním řízení, přestupkovém řízení - předpisy stavebního práva, na úseku veřejných zakázek, životního prostředí, ochrany spotřebitele, vnitřní správy, kontroly a inspekce a další 11. Právní předpisy trestního práva - předpisy trestního práva hmotného - předpisy trestního práva procesního 12. Právní předpisy v oblasti práv k tzv. nehmotným statkům - předpisy autorského práva - předpisy průmyslových práv - ochranná známka, vynálezy, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory, užitné vzory

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Písemka Písemka 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku