119-0317/01 – Právo EU pro ekonomy (PrEU )

Garantující katedraKatedra právaKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání solidního přehledu a základních znalostí práva ES, tj. specifického právního řádu, který bude po vstupu do EU platným i pro ČR.

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do práva ES - právo vnitrostátní, mezinárodní, komunitární 2. Evropská integrace, pojem Evropských společenství (ES) a Evropské unie (EU), - princip nadstátnosti, základní dokumenty, - pojem a charakteristika práva ES (primární a sekundární) 3. Organizační struktura ES/EU, - legislativní procedury v ES 4. Společný trh, jednotný vnitřní trh, - základní svobody 5. Volný pohyb zboží - celní unie, kvantitativní omezení - jednotlivé případy dovolených omezení 6. Volný pohyb osob a služeb, - uznávání kvalifikací 7. Volný pohyb kapitálu 8. Hospodářská soutěž - kartelové dohody, - zákaz zneužívání dominantního postavení, - fúze 9. Sbližování práva v ES, metody právní úpravy - právní problematika obchodování uvnitř ES a navenek 10. Další právní důsledky zavedení jednotného vnitřního trhu - právo občanské, procesní - právo pracovní - obchodní společnosti - ochrana spotřebitele - státní podpory, veřejné zakázky 11. Daňová politika - rozpočet ES, - regionální politika 12. Měnová unie - právní aspekty zavedení jednotné měny 13. Tzv. druhý a třetí pilíř EU - společná zahraniční politika - vnitřní bezpečnost 14. Přidružení ČR k ES - příprava na členství v EU

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku