119-0317/01 – EC Law for Economists (PrEU )

Gurantor departmentDepartment of LawCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je získání solidního přehledu a základních znalostí práva ES, tj. specifického právního řádu, který bude po vstupu do EU platným i pro ČR.

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do práva ES - právo vnitrostátní, mezinárodní, komunitární 2. Evropská integrace, pojem Evropských společenství (ES) a Evropské unie (EU), - princip nadstátnosti, základní dokumenty, - pojem a charakteristika práva ES (primární a sekundární) 3. Organizační struktura ES/EU, - legislativní procedury v ES 4. Společný trh, jednotný vnitřní trh, - základní svobody 5. Volný pohyb zboží - celní unie, kvantitativní omezení - jednotlivé případy dovolených omezení 6. Volný pohyb osob a služeb, - uznávání kvalifikací 7. Volný pohyb kapitálu 8. Hospodářská soutěž - kartelové dohody, - zákaz zneužívání dominantního postavení, - fúze 9. Sbližování práva v ES, metody právní úpravy - právní problematika obchodování uvnitř ES a navenek 10. Další právní důsledky zavedení jednotného vnitřního trhu - právo občanské, procesní - právo pracovní - obchodní společnosti - ochrana spotřebitele - státní podpory, veřejné zakázky 11. Daňová politika - rozpočet ES, - regionální politika 12. Měnová unie - právní aspekty zavedení jednotné měny 13. Tzv. druhý a třetí pilíř EU - společná zahraniční politika - vnitřní bezpečnost 14. Přidružení ČR k ES - příprava na členství v EU

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.