119-0322/05 – Pracovní právo a sociální zabezpečení (PPSZ)

Garantující katedraKatedra právaKredity5
Garant předmětuJUDr. Jana Martiníková, Ph.D.Garant verze předmětuJUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
MAR22 JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student bude schopen vyložit právní úpravu dané problematiky a použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se řadí do skupiny předmětů interpretujících speciální právní oblast. Cílem je poskytnout studentům základní znalosti z práva pracovního a sociálního zabezpečení a vysvětlit specifika těchto právních odvětví. Dílčím cílem je seznámit studenty s praktickým uplatněním právních norem tak, aby je dovedli používat, interpretovat a aplikovat na konkrétní případy.

Povinná literatura:

Martiníková, J.: Vybrané kapitoly z pracovního práva. 2. vydání. VŠB-TU Ostrava, 2015. Prameny ke studiu: zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání, zákon o zaměstnanosti, zákon o nemocenském pojištění, zákon o důchodovém pojištění, zákon o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o státní sociální podpoře, zákon o sociálních službách, zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o životním a existenčním minimu, zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o všeobecném zdravotním pojištění

Doporučená literatura:

BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-667-8. TRÖSTER, Petr a Kristina KOLDINSKÁ a kol. Právo sociálního zabezpečení. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-692-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Interaktivní test v prostředí LMS Moodle

E-learning

Interaktivní test v prostředí LMS Moodle Studijní opory v prostředí LMS Moodle

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy pracovního práva. 2. Vznik a změna pracovního poměru 3. Skončení pracovního poměru. Pracovní doba. 4. Doby odpočinku. Mzda a plat. 5. Náhrada škody v pracovněprávních vztazích. 6. Pracovní kázeň, BOZP, péče o zaměstnance. Zvláštní pracovní podmínky Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 7. Kolektivní pracovní právo. 8. Právní úprava zaměstnanosti. 9. Úvod do sociálního zabezpečení. Nemocenské pojištění 10. Důchodové pojištění. 11. Státní sociální podpora. 12. Sociální pomoc.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 36  19
        Zkouška Zkouška 64  32
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku