119-0323/01 – Legal Regulations in Bussines (PPP)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits5
Subject guarantorprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Subject version guarantorprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BEL11 prof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 4+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače se základními právními předpisy, se kterými se může setkat v rámci své budoucí praxe v souvislosti s podnikáním a aplikaci těchto předpisů na praktické případy. Předmět je zaměřen jak na základní teorii o právních normách jako takových, tak i na legislativní proces, a především na seznámení posluchačů se základními právními předpisy v jednotlivých vybraných právních odvětvích (veřejnoprávních a soukromoprávních). Obsahem přednášek je analýza jednotlivých právních odvětví a jejich právních předpisů, se zdůrazněním stěžejních předpisů v souvislosti s podnikáním. Obsahem cvičení je konkretizace odpřednášené problematiky na základě vybraných problémů z praxe a následně hledání vhodných řešení nastíněných případů. Po absolvování tohoto předmětu by měl mít posluchač základní přehled o jednotlivých stěžejních právních předpisech souvisejících s podnikáním ve všech nejdůležitějších právních odvětvích v České republice.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

During the lectures the students learn to orientate in the basic legal order of economics and business. First the y will acquired with law structure and basic theoretical terms, sources, of which the legal information can be pulled in order to orientate in positive legal regulations. The lectores do not copy law structure but are devoted more to economics and busines field, to which students allocate teh complex legal regulation.

Compulsory literature:

Burrows, Andrew. English Private Law. Oxford, 2013. 1664 s. ISBN 978-0-19-966177-0. Feldman, David. English Public Law. Oxford University Press, 2009. 1289 s. ISBN 978-0-19-922793-8

Recommended literature:

Burrows, Andrew. English Private Law. Oxford, 2013. 1664 s. ISBN 978-0-19-966177-0. Feldman, David. English Public Law. Oxford University Press, 2009. 1289 s. ISBN 978-0-19-922793-8

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. System and structure of law - public and private law legal fields, legal institutes material and procedural law sources, legal regulations, codex 2. Legal regulation of constitutional law Constitution, Declaration of Basic Rights constitutional acts legislative process legal regulations´ validity citations of legal regulations 3. Electronic sources legal informatics systems legal information on the Internet 4. Subjects and forms of entrepreneurship natural person, legal entity entrepreneurship´s forms 5. Legal regulation of properties ownership and its change real estate register flats, non-residential property and their lease company expropriation 6. Legal regulation of intellectual properties copyright , industrial copyright, inventions, etc. 7. Consumer´s protection public and private field of consumer´s protection 8. Legal regulation of stocks and capital market 9. Procedural law administrative process, financial process, civil court process, alternative civil process, criminal process, constitutional process, European court of human rights, Court of Justice 10. Taxes and budget legal regulations budgeting rules national budget, regional budgets properties of the Czech Republic fees 11. Legal regulation of financial service banking insurance companies

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2009/2010 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Written exam Written test 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner