119-0323/03 – Legal Regulations in Bussines (PPP)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits5
Subject guarantorprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Subject version guarantorprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BEL11 prof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače se základními právními předpisy, se kterými se může setkat v rámci své budoucí praxe v souvislosti s podnikáním a aplikaci těchto předpisů na praktické případy. Předmět je zaměřen jak na základní teorii o právních normách jako takových, tak i na legislativní proces, a především na seznámení posluchačů se základními právními předpisy v jednotlivých vybraných právních odvětvích (veřejnoprávních a soukromoprávních). Obsahem přednášek je analýza jednotlivých právních odvětví a jejich právních předpisů, se zdůrazněním stěžejních předpisů v souvislosti s podnikáním. Obsahem cvičení je konkretizace odpřednášené problematiky na základě vybraných problémů z praxe a následně hledání vhodných řešení nastíněných případů. Po absolvování tohoto předmětu by měl mít posluchač základní přehled o jednotlivých stěžejních právních předpisech souvisejících s podnikáním ve všech nejdůležitějších právních odvětvích v České republice.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

During the lectures the students learn to orientate in the basic legal order of economics and business. First the y will acquired with law structure and basic theoretical terms, sources, of which the legal information can be pulled in order to orientate in positive legal regulations. The lectores do not copy law structure but are devoted more to economics and busines field, to which students allocate teh complex legal regulation.

Compulsory literature:

Burrows, Andrew. English Private Law. Oxford, 2013. 1664 s. ISBN 978-0-19-966177-0. Feldman, David. English Public Law. Oxford University Press, 2009. 1289 s. ISBN 978-0-19-922793-8

Recommended literature:

Burrows, Andrew. English Private Law. Oxford, 2013. 1664 s. ISBN 978-0-19-966177-0. Feldman, David. English Public Law. Oxford University Press, 2009. 1289 s. ISBN 978-0-19-922793-8

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Within the study to monitor the actual changes of legislation in accordance with the pedagogue´s instructions.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- law systém, norms, law sources, law structure, types of legal regulations and their hierarchy - internal structure of legal regulation, legal norms force, legislative process including possible deviations, legal regulations publishing, legal information systems - legal processes (civil process, criminal process, administrative process, financial process, tax process) - legal regulations of public law and their impact on economicy and entrepreneurship I. (legal regulations of constitutional law, criminal regulations etc.) - legal regulations of public law and their impact on economicy and entrepreneurship II. (administrative law, financnial law etc.) - legal regulations of private law and their impact on economy and entrepreneurship I. (civil regulations, copyrights etc.) - legal regulations of private law and their impact on economy and entrepreneurship II. (commercial law, labour law regulations etc.) - trade licence and regulations connected to it - accounting, banking, insurance, cooperative credit unions, - selected present problems I.: „Švarcsystém“ and others - selected present problems II.: changes connected to the new Civil Code

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 20  5
        Examination Examination 80  46
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner