119-0326/02 – Pojistné právo v podnikatelské praxi (PojPraPP)

Garantující katedraKatedra právaKredity5
Garant předmětuIng. Martina Krügerová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PET0229 Ing. Michaela Bučková
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
ROZ21 prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: • popsat právní úpravu v pojišťovnictví, vyjmenovat principy jednotného pojistného trhu. • identifikovat účastníky právního vztahu pojistného a odvodit plynoucí práva a povinnosti. Odlišit jednotlivé kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů. • prakticky aplikovat právní normy při řešení konkrétních příkladů. • analyzovat pojistné smlouvy, pojistné podmínky. • navrhovat řešení pojistných událostí. • zhodnotit výhody a nevýhody jednotného pojistného trhu pro český pojistný trh.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je vysvětlit a seznámit studenty s právní úpravou komerčního pojišťovnictví, pojištěním jako závazkovým právním vztahem se zaměřením na podnikatelské prostředí. Vysvětlena je právní úprava pojistné smlouvy, specifika majetkového a odpovědnostního pojištění u podnikatelů a průmyslu. Význam pojišťovacích zprostředkovatelů pro klienta a aspekty podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů. Student získá znalosti mezinárodního pojistného práva, možnosti využívání jednotného pojistného trhu. Cvičení jsou realizována jako aktivní složka předmětu, která je zaměřena zejména na řešení praktických úkolů z oblasti pojistné smlouvy, pojistných událostí a pojistných sporů.

Povinná literatura:

ASMUSSEN, Søren a Mogens STEFFENSEN. Risk and insurance: a graduate text. Cham, Switzerland: Springer, 2020. Probability theory and stochastic modelling. ISBN 978-3-030-35175-5. KARFÍKOVÁ, M., PŘIKRYL, V., VYBÍRAL, R. a kolektiv. Pojišťovací právo. 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-271-4. ŠVESTKA, Jiří. Občanský zákoník: komentář. Svazek VI, (§ 2521 až 3081). 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7598-955-0.

Doporučená literatura:

DOBIÁŠ, Petr. Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-348-3. HRADEC, Milan a Žaneta BOUČKOVÁ. Aktuální legislativní změny v oboru pojištění a pojišťovnictví. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISBN 978-80-7408-176-7. JEMELKA, Luboš. Zákon o distribuci pojištění a zajištění: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7552-354-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

zpracování a obhájení projektu, aktivní účast na cvičeních Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojišťovnictví. Funkce a účel pojištění. Prameny pojistného práva. Současná právní úprava pojišťovnictví v ČR. Právní vztahy pojistného práva. Prvky právních vztahů. Subjekty pojistného trhu. 2. Pojistné riziko. Tradiční metody eliminace rizik v pojišťovnictví. Zákonné a smluvní pojištění. Odpovědnost za škodu. Pojištění odpovědnosti. Pojištění v podnikatelské praxi. 3. Právní úprava pojistné smlouvy (úprava dle nového občanského zákoníku, úprava dle zákona o pojistné smlouvě) . I. Základní pojmy. Pojištění, vznik, přerušení a zánik pojištění. Pojistné podmínky. 4. Právní úprava pojistné smlouvy. II. Škodové a obnosové pojištění. Volba práva v pojistných smlouvách. Informace poskytované zájemci a pojistníkovi. 5. Právní aspekty likvidace pojistných událostí. 6. Pojistný podvod a možné přístupy k jeho řešení. Pojistný podvod na mezinárodní úrovni. Spolupráce pojišťoven a ostatních subjektů na úseku pojistného podvodu. 7. Právní úprava zprostředkovatelů pojištění a samostatných likvidátorů pojistných událostí. I. 8. Právní úprava zprostředkovatelů pojištění a samostatných likvidátorů pojistných událostí. II. Systém jednotného pasu pro pojišťovací zprostředkovatele. 9. Jednotný pojistný trh. Spolupráce orgánů dohledu členských států. Pojistný trh v ČR a EU. 10. Alternativní metody eliminace rizik v pojišťovnictví. Kaptivní pojišťovny. Principy fungování kaptivních pojišťoven. Výhody a nevýhody kaptivního pojištění. 11. Zákon o pojišťovnictví. Podmínky provozování pojišťovací činnosti. Kontrola ČNB. 12. Právní aspekty zajištění. Subjekty nabízející zajištění. Formy a typy zajištění. Jednotný pas pro zajistitele.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní