119-0326/03 – Pojistné právo v podnikatelské praxi (PojPraPP)

Garantující katedraKatedra právaKredity6
Garant předmětuprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.Garant verze předmětuprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
ROZ21 prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: • popsat právní úpravu v pojišťovnictví, vyjmenovat principy jednotného pojistného trhu. • identifikovat účastníky právního vztahu pojistného a odvodit plynoucí práva a povinnosti. Odlišit jednotlivé kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů. • prakticky aplikovat právní normy při řešení konkrétních příkladů. • analyzovat pojistné smlouvy, pojistné podmínky. • navrhovat řešení pojistných událostí. • zhodnotit výhody a nevýhody jednotného pojistného trhu pro český pojistný trh.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je vysvětlit a seznámit studenty s právní úpravou komerčního pojišťovnictví, pojištěním jako závazkovým právním vztahem se zaměřením na podnikatelské prostředí. Vysvětlena je právní úprava pojistné smlouvy, specifika majetkového a odpovědnostního pojištění u podnikatelů a průmyslu. Význam pojišťovacích zprostředkovatelů pro klienta a aspekty podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů. Student získá znalosti mezinárodního pojistného práva, možnosti využívání jednotného pojistného trhu. Cvičení jsou realizována jako aktivní složka předmětu, která je zaměřena zejména na řešení praktických úkolů z oblasti pojistné smlouvy, pojistných událostí a pojistných sporů.

Povinná literatura:

CANNON, Mark a Brendan MCGURK. Professional Indemnity Insurance. Oxford UK: Oxford University Press, 2014. 353 s. ISBN 978-0-19-957714-9. NOVOTNÝ, Petr, Pavel KOUKAL a Eva ZAHOŘOVÁ. Nový občanský zákoník: Náhrada škody. Praha: Grada, 2014. 139 s. ISBN 978-80-247-5165-8. ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA et al. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 1516 s. ISBN 978-80-7478-630-3. (vybraná ustanovení).

Doporučená literatura:

JANATA, Jiří. Principy pojištění podnikatelů a právnických osob. Praha: Professional, 2014. 127 s. ISBN 978-80-7431-140-6. JANDOVÁ, Lucie, Petr ŠLAUF a Jaroslav SVEJKOVSKÝ. Pojištění v novém občanském zákoníku: komentář: [§ 2756-2872]. Praha: C. H. Beck, 2014. 353 s. ISBN 978-80-7400-530-5. MESRŠMÍD, Jaroslav. Regulace pojišťovnictví v EU. Praha: Professional, 2015. 173 s. ISBN 978-80-7431-146-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojišťovnictví. Vývoj pojistného práva. Prameny pojistného práva. Současná právní úprava pojišťovnictví v ČR. Základní pojmy. Právní vztahy pojistného práva. Prvky právních vztahů. Subjekty pojistného trhu. 2. Pojistné riziko. Tradiční metody eliminace rizik v pojišťovnictví. Alternativní metody eliminace rizik v pojišťovnictví. 3. Právní úprava pojistné smlouvy. I. Základní pojmy. Pojištění, vznik, přerušení a zánik pojištění. Pojistné podmínky. 4. Právní úprava pojistné smlouvy. II. Škodové a obnosové pojištění. Volba práva v pojistných smlouvách. Informace poskytované zájemci a pojistníkovi. 5. Likvidace pojistných událostí. 6. Pojistný podvod a možné přístupy k jeho řešení. Pojistný podvod na mezinárodní úrovni. 7. Jednotný pojistný trh. Spolupráce orgánů dohledu členských států. Pojistný trh v ČR a EU. 8. Právní úprava zprostředkovatelů pojištění a samostatných likvidátorů pojistných událostí. I. 9. Právní úprava zprostředkovatelů pojištění a samostatných likvidátorů pojistných událostí. II. Systém jednotného pasu pro pojišťovací zprostředkovatele. 10. Klasifikace pojištění. Zákonné a smluvní pojištění. Pojištění profesní odpovědnosti. Pojištění v podnikatelské praxi. 11. Zákon o pojišťovnictví. Podmínky provozování pojišťovací činnosti. Dohled v pojišťovnictví. 12. Právní aspekty zajištění. Subjekty nabízející zajištění. Formy a typy zajištění. Jednotný pas pro zajistitele. 13. Kaptivní pojišťovny. Principy fungování kaptivních pojišťoven. Výhody a nevýhody kaptivního pojištění. 14. Aktuální otázky, nové trendy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51
        Semestrální projekt Semestrální projekt 30  14
        Písemná zkouška Písemná zkouška 70  37
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku