119-0326/07 – Pojistné právo v podnikatelské praxi (PojPraPP)

Garantující katedraKatedra právaKredity5
Garant předmětuIng. Martina Krügerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martina Krügerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: • popsat právní úpravu v pojišťovnictví, vyjmenovat principy jednotného pojistného trhu. • identifikovat účastníky právního vztahu pojistného a odvodit plynoucí práva a povinnosti. Odlišit jednotlivé kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů. • prakticky aplikovat právní normy při řešení konkrétních příkladů. • analyzovat pojistné smlouvy, pojistné podmínky. • navrhovat řešení pojistných událostí. • zhodnotit výhody a nevýhody jednotného pojistného trhu pro český pojistný trh.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je vysvětlit a seznámit studenty s právní úpravou komerčního pojišťovnictví, pojištěním jako závazkovým právním vztahem se zaměřením na podnikatelské prostředí. Vysvětlena je právní úprava pojistné smlouvy, specifika majetkového a odpovědnostního pojištění u podnikatelů a průmyslu. Význam pojišťovacích zprostředkovatelů pro klienta a aspekty podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů. Student získá znalosti mezinárodního pojistného práva, možnosti využívání jednotného pojistného trhu. Cvičení jsou realizována jako aktivní složka předmětu, která je zaměřena zejména na řešení praktických úkolů z oblasti pojistné smlouvy, pojistných událostí a pojistných sporů.

Povinná literatura:

ASMUSSEN, Søren a Mogens STEFFENSEN. Risk and insurance: a graduate text. Cham, Switzerland: Springer, 2020. Probability theory and stochastic modelling. ISBN 978-3-030-35175-5. KARFÍKOVÁ, M., PŘIKRYL, V., VYBÍRAL, R. a kolektiv. Pojišťovací právo. 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-271-4. ŠVESTKA, Jiří. Občanský zákoník: komentář. Svazek VI, (§ 2521 až 3081). 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7598-955-0.

Doporučená literatura:

DOBIÁŠ, Petr. Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-348-3. HRADEC, Milan a Žaneta BOUČKOVÁ. Aktuální legislativní změny v oboru pojištění a pojišťovnictví. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISBN 978-80-7408-176-7. JEMELKA, Luboš. Zákon o distribuci pojištění a zajištění: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7552-354-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet – projekt, obhajoba projektu a jeho výsledků při diskusi na cvičení, průběžné řešení písemných zadání na cvičeních zkouška – kombinovaná (písemná a ústní)

E-learning

kurz LMS

Další požadavky na studenta

Během studia plnit zadání a úkoly dané pedagogem. Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy. Podnikatelské riziko a pojištění pro podnikatele. Subjekty pojistného trhu. Pojistné právo. Prameny pojistného práva. 2. Podnikatelské riziko. Tradiční metody eliminace rizik. Alternativní metody eliminace rizik a využití v podnikatelském prostředí. Kaptivní pojištění. 3. Právní vztahy pojistného práva. Právní úprava pojistné smlouvy. Pojištění, vznik. Pojistné podmínky. 4. Přerušení a zánik pojištění. 5. Škodové a obnosové pojištění. 6. Zákonné a smluvní pojištění. Pojištění v podnikatelské praxi. Trendy pojistného trhu pro podnikatele a průmysl. 7. Pojištění majetku – právní aspekty. Pojištění pohledávek. 8. Odpovědnost za újmu. Pojištění odpovědnosti. 9. Pojištění D&O. 10. Škodní a pojistná událost. Likvidace pojistné události. 11. Pojistná událost. Specifické případy (odpovědnostní, kybernetické a další). 12. Pojistný podvod. Pojistný podvod v podnikatelské praxi. Pojistný podvod na mezinárodní úrovni. 13. Distribuce pojištění. 14. InsurTech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80  46 3
Rozsah povinné účasti: zápočet – projekt, obhajoba projektu a jeho výsledků při diskusi na cvičení, průběžné řešení písemných zadání na cvičeních zkouška – kombinovaná (písemná a ústní) ve zkouškovém období

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: nepovinná cvičení, projekt zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.