119-0329/01 – Právo v informatice (PIT)

Garantující katedraKatedra právaKredity1
Garant předmětuMgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PTA04 Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu právo v informatice studenti budou schopni: - popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy,charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace informatiky - pochopit principy veřejnoprávní a soukromoprávní regulace informatiky a vysvětlit rozdíl mezi nimi, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací v informatice. Osnova předmětu Autorské právo – počítačové programy, licence ISP, email, SPAM, Webové stránky, P2P, doménová jména Elektronická identita, elektronický podpis, jurisdikce Elektronická kontraktace, B2B, spotřebitelské smlouvy Elektronická komunikace Ochrana osobních údajů, ochrana osobnosti Požadavky pro udělení zápočtu: -písemný zápočtový test. Termíny zápočtového testu budou určeny garantem předmětu Podmínky pro schvalování individuálního studijního plánu: -vykonání zápočtu je možno dohodnout s garantem předmětu

Vyučovací metody

Anotace

Studenti budou seznámeni s regulací právních vztahů souvisejích s informačními a komunikačními technologiemi.

Povinná literatura:

1. Čermák, J.: Internet a autorské právo. Linde Praha, a.s. 2001. 2. Čermák Jr., K. a Pelikánová, R.: Právní aspekty doménových jmen, Linde Praha, a.s. 2000. 3. Kužílek, O. a Žantovský, M.: Svoboda informací: svobodný přístup k informacím v právním řádu České republiky. Linde Praha, a.s. 2002. 4. Křesťanová, V. a kolektiv: Autorský zákon a předpisy související – komentář. Linde Praha, a.s. 2002. 5. Látal, I.: Ochrana informací, dat a počítačových systémů. Eurounion 1996. 6. Smejkal, V.: Právo informačních a telekomunikačních systémů. C.H. Beck 2001. 7. Svoboda, P. a Kroft, M.: Právní a daňové aspekty e-obchodu. Linde Praha, a.s. 2001 8. Právní předpisy upravující jednotlivé oblasti dle upřesnění ve výuce.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: Autorské právo – počítačové programy, licence ISP, email, SPAM, Webové stránky, P2P, doménová jména Elektronická identita, elektronický podpis, jurisdikce Elektronická kontraktace, B2B, spotřebitelské smlouvy Elektronická komunikace Ochrana osobních údajů, ochrana osobnosti Aktualizace přednášek, zápočet Požadavky pro udělení zápočtu: -písemný zápočtový test. Termíny zápočtového testu budou určeny garantem předmětu Podmínky pro schvalování individuálního studijního plánu: -vykonání zápočtu je možno dohodnout s garantem předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 51
        Zápočet Písemka 85  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku