119-0332/01 – Law od Financial Market (PFT)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits3
Subject guarantorMgr. Milan GrygaSubject version guarantorMgr. Milan Gryga
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GRY08 Mgr. Milan Gryga
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject is to provide students a basic overview about the legal aspects working in the financial market of the Czech Republic in connection to the subject Banking and Capital Markets. It concerns in particular a student´ s understading of the basic legal regulations of working subjects working in financial markets, in particular banks, traders with securities and other providers of investment services, subjects of collective investments, especially investment companies, pension funds, savings and credit co-operatives, building-savings companies, but also will acquaint students with the legal regulations working for organizers of public security markets and other service providers on capital markets, with legally authorised capital markets and securities, including the regulations for controlling the capital market. Not in the least, students will be acquainted with the basic laws for bills of exchange and cheques.

Teaching methods

Lectures

Summary

The subject is to provide students a basic overview about the legal aspects working in the financial market of the Czech Republic in connection to the subject Banking and Capital Markets. It concerns in particular a student´ s understading of the basic legal regulations of working subjects working in financial markets, in particular banks, traders with securities and other providers of investment services, subjects of collective investments, especially investment companies, pension funds, savings and credit co-operatives, building-savings companies, but also will acquaint students with the legal regulations working for organizers of public security markets and other service providers on capital markets, with legally authorised capital markets and securities, including the regulations for controlling the capital market. Not in the least, students will be acquainted with the basic laws for bills of exchange and cheques.

Compulsory literature:

Milan Bakeš a kol.: Finanční právo, C.H.Beck, Praha 2006 Zdeněk Kovařík: Směnka a šek v České republice, C.H. Beck, Praha 2001 Jan Dědič a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu, Prospektrum Praha. 2000 Jiří Polách, Petr Gerlich a kol.: Bankovnictví a kapitálové trhy, skripta VŠB- TÚ Ostrava, Ostrava 1999 Josef Jílek: Finanční trhy, Victoria Publishing, Praha 1997 Petr Musílek – Finanční trhy: Instrumenty, instituce a management, I. a II. část, skripta VŠE Právní předpisy v uvedených oblastech v platném znění

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Právo finančního trhu jako součást finančního práva, právní východiska, obsah a jeho začlenění do základů občanského, obchodního a finančního práva 2. Právní úprava subjektů působících na finančním trhu 3. Úprava fungování organizátorů veřejného trhu s cennými papíry a dalších poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu 4. Úprava činnosti obchodníků s cennými papíry, makléřů a dalších poskytovatelů investičních služeb 5. Právní pravidla fungování subjektů kolektivního investování, investiční společnosti, podílové fondy, investiční fondy, depozitáři 6. Právní úprava ostatních finančních institucí na kapitálovém trhu, spořitelní a úvěrní družstva, stavební spořitelny 7. Právní úprava ostatních finančních institucí na kapitálovém trhu, penzijní fondy 8. Právní úprava státního dozoru nad kapitálovým trhem 9. Právní postavení komoditní burzy, státní dozor nad komoditní burzou, společnost pro burzovní obchody, burzovní rozhodčí soud, garanční fondy 10. Právo směnečné a šekové, základní pojmy a charakteristika 11. Právo směnečné a šekové, směnky 12. Právo směnečné a šekové, šeky 13. Právní poměry po začlenění České republiky do jednotného evropského trhu v pojišťovnictví a bankovnictví 14. Aktuální téma

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.