119-0332/01 – Právo finančního trhu (PFT)

Garantující katedraKatedra právaKredity3
Garant předmětuMgr. Milan GrygaGarant verze předmětuMgr. Milan Gryga
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRY08 Mgr. Milan Gryga
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentovi základní přehled o právních aspektech fungování finančního trhu v České republice v návaznosti na předmět Bankovnictví a kapitálové trhy. Jedná se zejména o to, aby student pochopil základní právní pravidla fungování subjektů působících na finančním trhu, zejména bank, obchodníků s cennými papíry a dalších poskytovatelů investičních služeb, subjektů kolektivního investování, zejména investičních společností, penzijních fondů, spořitelních a úvěrních družstev, stavebních spořitelen, dále seznámit studenty s právními pravidly fungování organizátorů veřejného trhu s cennými papíry a dalších poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu, s právní úpravou kapitálového trhu a cenných papírů, včetně pravidel kontroly nad kapitálovým trhem. V neposlední řadě se student seznámí se základy práva směnečného a šekového. Osnova předmětu: 1. Právo finančního trhu jako součást finančního práva, právní východiska, obsah a jeho začlenění do základů občanského, obchodního a finančního práva 2. Právní úprava subjektů působících na finančním trhu 3. Úprava fungování organizátorů veřejného trhu s cennými papíry a dalších poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu 4. Úprava činnosti obchodníků s cennými papíry, makléřů a dalších poskytovatelů investičních služeb 5. Právní pravidla fungování subjektů kolektivního investování, investiční společnosti, podílové fondy, investiční fondy, depozitáři 6. Právní úprava ostatních finančních institucí na kapitálovém trhu, spořitelní a úvěrní družstva, stavební spořitelny 7. Právní úprava ostatních finančních institucí na kapitálovém trhu, penzijní fondy 8. Právní úprava státního dozoru nad kapitálovým trhem 9. Právní postavení komoditní burzy, státní dozor nad komoditní burzou, společnost pro burzovní obchody, burzovní rozhodčí soud, garanční fondy 10. Právo směnečné a šekové, základní pojmy a charakteristika 11. Právo směnečné a šekové, směnky 12. Právo směnečné a šekové, šeky 13. Právní poměry po začlenění České republiky do jednotného evropského trhu v pojišťovnictví a bankovnictví

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Základní přehled o právních aspektech fungování finančního trhu v České republice v návaznosti na předmět Bankovnictví a kapitálové trhy. Jedná se zejména o to, aby student pochopil základní právní pravidla fungování subjektů působících na finančním trhu, zejména bank, obchodníků s cennými papíry a dalších poskytovatelů investičních služeb, subjektů kolektivního investování, zejména investičních společností, penzijních fondů, spořitelních a úvěrních družstev, stavebních spořitelen, dále seznámit studenty s právními pravidly fungování organizátorů veřejného trhu s cennými papíry a dalších poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu, s právní úpravou kapitálového trhu a cenných papírů, včetně pravidel kontroly nad kapitálovým trhem. V neposlední řadě se student seznámí se základy práva směnečného a šekového. Osnova předmětu: 1. Právo finančního trhu jako součást finančního práva, právní východiska, obsah a jeho začlenění do základů občanského, obchodního a finančního práva 2. Právní úprava subjektů působících na finančním trhu 3. Úprava fungování organizátorů veřejného trhu s cennými papíry a dalších poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu 4. Úprava činnosti obchodníků s cennými papíry, makléřů a dalších poskytovatelů investičních služeb 5. Právní pravidla fungování subjektů kolektivního investování, investiční společnosti, podílové fondy, investiční fondy, depozitáři 6. Právní úprava ostatních finančních institucí na kapitálovém trhu, spořitelní a úvěrní družstva, stavební spořitelny 7. Právní úprava ostatních finančních institucí na kapitálovém trhu, penzijní fondy 8. Právní úprava státního dozoru nad kapitálovým trhem 9. Právní postavení komoditní burzy, státní dozor nad komoditní burzou, společnost pro burzovní obchody, burzovní rozhodčí soud, garanční fondy 10. Právo směnečné a šekové, základní pojmy a charakteristika 11. Právo směnečné a šekové, směnky 12. Právo směnečné a šekové, šeky 13. Právní poměry po začlenění České republiky do jednotného evropského trhu v pojišťovnictví a bankovnictví

Povinná literatura:

Milan Bakeš a kol.: Finanční právo, C.H.Beck, Praha 2006 Zdeněk Kovařík: Směnka a šek v České republice, C.H. Beck, Praha 2001 Jan Dědič a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu, Prospektrum Praha. 2000 Jiří Polách, Petr Gerlich a kol.: Bankovnictví a kapitálové trhy, skripta VŠB- TÚ Ostrava, Ostrava 1999 Josef Jílek: Finanční trhy, Victoria Publishing, Praha 1997 Petr Musílek – Finanční trhy: Instrumenty, instituce a management, I. a II. část, skripta VŠE Právní předpisy v uvedených oblastech v platném znění

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Právo finančního trhu jako součást finančního práva, právní východiska, obsah a jeho začlenění do základů občanského, obchodního a finančního práva 2. Právní úprava subjektů působících na finančním trhu 3. Úprava fungování organizátorů veřejného trhu s cennými papíry a dalších poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu 4. Úprava činnosti obchodníků s cennými papíry, makléřů a dalších poskytovatelů investičních služeb 5. Právní pravidla fungování subjektů kolektivního investování, investiční společnosti, podílové fondy, investiční fondy, depozitáři 6. Právní úprava ostatních finančních institucí na kapitálovém trhu, spořitelní a úvěrní družstva, stavební spořitelny 7. Právní úprava ostatních finančních institucí na kapitálovém trhu, penzijní fondy 8. Právní úprava státního dozoru nad kapitálovým trhem 9. Právní postavení komoditní burzy, státní dozor nad komoditní burzou, společnost pro burzovní obchody, burzovní rozhodčí soud, garanční fondy 10. Právo směnečné a šekové, základní pojmy a charakteristika 11. Právo směnečné a šekové, směnky 12. Právo směnečné a šekové, šeky 13. Právní poměry po začlenění České republiky do jednotného evropského trhu v pojišťovnictví a bankovnictví 14. Aktuální téma

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku