119-0337/01 – Právní kauzy v žurnalistické praxi (PK)

Garantující katedraKatedra právaKredity3
Garant předmětuJUDr. Bohuslav HalfarGarant verze předmětuJUDr. Bohuslav Halfar
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR0580 Mgr. Richard Bartes
CZU0006 Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
GOD20 Mgr. Pavel Godický
HAL30 JUDr. Bohuslav Halfar
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
MAR22 JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po zadání konkrétních kauz z různých odvětví našeho práva provést jejich analýzu a příslušný právní výklad tak, aby studenti sami byli schopni u každého konkrétního řešeného případu vyhotovit odborně mediální sdělení o něm. Podmínky absolvování předmětu - viz verze.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Po zadání konkrétních kauz z různých odvětví našeho práva provést jejich analýzu a příslušný právní výklad tak, aby studenti sami byli schopni u každého konkrétního řešeného případu vyhotovit odborně mediální sdělení o něm. Studenti analyzují konkrétní právní kauzy a vytvářejí odborně vybrané mediální sdělení ve správné formě z hlediska žurnalistického.

Povinná literatura:

Právní předpisy (např. trestní zákon, zákoník práce, správní řád apod.) a odborná literatura specifikovaná ke každé kauze vyučujícím. ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky. Praha: Slon. 2007. ISBN 978-80-86429-40-3. ČMEJRKOVÁ, S., F. DANEŠ a J. Světlá. Jak napsat odborný text. Praha: Leda. 2002. ISBN 80-85927-69-1. GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7. ČECHOVÁ, Marie, KRČMOVÁ, Marie a MINÁŘOVÁ, Eva. Současná stylistika. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 381 s. ISBN 978-80-7106-961-4.

Doporučená literatura:

KOŘENSKÝ, Jan. Jazyk právní komunikace. In: Daneš, František. (ed) Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997, s. 84-91.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky absolvování předmětu: zpracování nejméně jednoho mediálního sdělení k určené kauze.

E-learning

Další požadavky na studenta

Plnit pokyny a termíny určené vyučujícím. Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do studia předmětu Kauzy v soukromém pojišťovnictví Kauzy v soukromém pojišťovnictví Kauzy z oblasti pracovně-právních sporů Kauzy z oblasti rozhodování orgánů, obcí a krajů Rozhodnutí správních senátů krajských soudů, zajímavé kauzy Nejvyššího správního soudu Kauzy z oblasti hospodářské kriminality Kauzy z oblasti majetkové trestné činnosti Kauzy z oblasti kolektivního správce a zákazu užití autorského díla Kauzy z oblasti zákazu šíření reklamy orgánem státní správy Rozhodování Ústavního soudu Exekuční vymáhání pohledávek

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočet Semestrální projekt 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku