119-0339/01 – Právo EU pro ekonomy (PEUE)

Garantující katedraKatedra právaKredity6
Garant předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Garant verze předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEL11 prof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
PET0229 Ing. Michaela Bučková
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 4+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu studenti budou schopni: - popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy,charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace práva EU, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací, - rozpoznat problém v praxi a dovodit příslušnou právní regulaci - vysvětlit právní stránku problému v praxi - vyložit právní úpravu. - pochopit principy veřejnoprávní a soukromoprávní regulace a vysvětlit rozdíl mezi nimi,

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

První část předmětu je zaměřena na institucionální stránku EU a obecnou část práva EU. Zdůrazněna je nadstátní povaha EU, která vyžaduje existenci vlastního právního systému EU založeného na subordinační povaze. Druhou obsahovou částí předmětu je tzv. zvláštní část práva EU (vnitřní trh a jednotlivé společné politiky), a to zejména: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, soutěžní právo, daňové právo, ochrana spotřebitele, vnější obchodní vztahy, pracovní právo a ochrana lidských práv na unijní úrovni.

Povinná literatura:

HÁJKOVÁ, Michaela. Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU. Praha: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-740-8. KRÁSNICKÁ, Martina, Rudolf HRUBÝ, Phan DAO. Introduction to the EU law. České Budějovice: University of South Bohemia, 2022. ISBN 978-80-7394-925-9. TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, et al. Právo Evropské unie. 3. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2021. ISBN 978-80-7502-491-6.

Doporučená literatura:

BRUNOVÁ, Markéta a Martin JANKŮ. Evropské právo a bezpečnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2022. ISBN 978-80-7408-244-3. JANKŮ, Martin. Evropské obchodní právo. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, katedra práva, 2022. ISBN 978-80-213-3174-7. TOMÁŠEK, Michal. Smlouva o fungování EU: Smlouva o EU. Listina základních práv EU: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7676-508-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zkouška – písemná

E-learning

kurz LMS

Další požadavky na studenta

Během studia plnit zadání a úkoly dané pedagogem. Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do práva EU (právo vnitrostátní, mezinárodní, komunitární; Evropská integrace, geneze a podstata EU). 2. Princip nadstátnosti, základní dokumenty, institucionální struktura ES a EU. 3. Pojem, charakteristika a prameny práva EU, aplikace v členských státech, legislativní procedury. 4. Vynucování práva EU ze strany institucí EU. 5. Řízení před Soudním dvorem EU, předběžné otázky. 6. Společný trh, jednotný vnitřní trh, základní svobody. 7. Volný pohyb zboží, celní unie, 8. Volný pohyb osob, služeb a kapitálu. 9. Hospodářská soutěž. Veřejné podpory (subvenční právo). Veřejné zakázky. Právo obchodních společností 10. Daňová politika EU, daňová harmonizace. 11. Vnější obchodní vztahy EU - společná obchodní politika. 12. Ochrana spotřebitele. 13. Pracovní právo a sociální zabezpečení. 14. Ochrana lidských práv v EU. Aktuální vývoj EU.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: písemná zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: písemná zkouška ve zkouškovém období

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání PRA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311EKF023) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MIE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání PRA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311EKF023) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MIE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání PRA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MIE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání PRA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MIE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání PRA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MIE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání PRA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní