119-0345/02 – Pracovní a sociální právo (PraSP)

Garantující katedraKatedra právaKredity4
Garant předmětuJUDr. Jana Martiníková, Ph.D.Garant verze předmětuJUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
MAR22 JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 4+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je shrnout a prezentovat studentům ucelené a nezbytné minimum znalostí o pracovněprávní a sociálněprávní problematice, objasnit příslušnou právní úpravu a vysvětlit základní orientaci v této oblasti. Obsahově je větší část předmětu (2/3) věnována pracovnímu právu s ohledem na potřebné znalosti absolventů ekonomických oborů pro praxi. Po absolvování předmětu bude student schopen vyložit právní úpravu dané problematiky a použít nabyté znalosti k objasnění a řešení praktických příkladů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem je prezentovat studentům základy pracovního práva a právní úpravy sociálního systému v ČR. Studentům budou interpretovány stěžejní otázky této problematiky. Budou vysvětlena specifika pracovněprávních vztahů a jejich odlišnosti od jiných právních vztahů a dále bude popsán systém sociálního zabezpečení a objasněna orientace v této oblasti.

Povinná literatura:

MARTINÍKOVÁ, Jana. Vybrané kapitoly z pracovního práva, 2. přepracované a doplněné vydání, SOT, vol. 26. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 90 s. ISBN 978-80-248-3852-6. TROSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení, 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. Prameny ke studiu: vybraná ustanovení právních předpisů: zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání, zákon o zaměstnanosti, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o nemocenském pojištění, zákon o důchodovém pojištění, zákon o státní sociální podpoře, zákon o sociálních službách, zákon o životním a existenčním minimu, zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Doporučená literatura:

BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 7. vydání, Praha: C. H. Beck, 2017. 790 s. ISBN 978-80-7400-667-8. THÜSING, Gregor. European Labour Law. Bloomsbury, UK: Hart, 2013. 260 s. ISBN 978-3-406-65047-5. VESELÝ, Jiří a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: Linde, 2013. 312 s. ISBN 978-80-7201-915-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: Základní pojmy pracovního práva. Vznik a změna pracovního poměru. Skončení pracovního poměru. Pracovní doba. Doby odpočinku. Mzda a plat. Náhrada škody v pracovněprávních vztazích. Pracovní kázeň, BOZP, péče o zaměstnance. Zvláštní pracovní podmínky. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Kolektivní pracovní právo. Právní úprava zaměstnanosti. Úvod do sociálního zabezpečení. Nemocenské pojištění. Důchodové pojištění. Státní sociální podpora. Sociální pomoc.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: písemný test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok