119-0345/03 – Pracovní a sociální právo (PraSP)

Garantující katedraKatedra právaKredity5
Garant předmětuJUDr. Jana Martiníková, Ph.D.Garant verze předmětuJUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR22 JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 4+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je shrnout a prezentovat studentům ucelené a nezbytné minimum znalostí o pracovněprávní a sociálněprávní problematice, objasnit příslušnou právní úpravu a vysvětlit základní orientaci v této oblasti. Obsahově je větší část předmětu (2/3) věnována pracovnímu právu s ohledem na potřebné znalosti absolventů ekonomických oborů pro praxi. Po absolvování předmětu bude student schopen vyložit právní úpravu dané problematiky a použít nabyté znalosti k objasnění a řešení praktických příkladů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem je prezentovat studentům základy pracovního práva a právní úpravy sociálního systému v ČR. Studentům budou interpretovány stěžejní otázky této problematiky. Budou vysvětlena specifika pracovněprávních vztahů a jejich odlišnosti od jiných právních vztahů a dále bude popsán systém sociálního zabezpečení a objasněna orientace v této oblasti.

Povinná literatura:

MARTINÍKOVÁ, Jana. Vybrané kapitoly z pracovního práva, 2. přepracované a doplněné vydání, SOT, vol. 26. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 90 s. ISBN 978-80-248-3852-6. TROSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení, 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. Prameny ke studiu: vybraná ustanovení právních předpisů: zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání, zákon o zaměstnanosti, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o nemocenském pojištění, zákon o důchodovém pojištění, zákon o státní sociální podpoře, zákon o sociálních službách, zákon o životním a existenčním minimu, zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Doporučená literatura:

BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 7. vydání, Praha: C. H. Beck, 2017. 790 s. ISBN 978-80-7400-667-8. THÜSING, Gregor. European Labour Law. Bloomsbury, UK: Hart, 2013. 260 s. ISBN 978-3-406-65047-5. VESELÝ, Jiří a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: Linde, 2013. 312 s. ISBN 978-80-7201-915-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: Základní pojmy pracovního práva Vznik a změna pracovního poměru Skončení pracovního poměru Pracovní doba Doby odpočinku Mzda a plat Náhrada škody v pracovněprávních vztazích I. Náhrada škody v pracovněprávních vztazích II. Pracovní kázeň, BOZP, péče o zaměstnance Zvláštní pracovní podmínky Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Kolektivní pracovní právo I. Kolektivní pracovní právo II. Právní úprava zaměstnanosti I. Právní úprava zaměstnanosti II. Úvod do sociálního zabezpečení Nemocenské pojištění I. Nemocenské pojištění II. Důchodové pojištění I. Důchodové pojištění II. Důchodové pojištění III. Státní sociální podpora Sociální pomoc Zdravotní pojištění I. Zdravotní pojištění II

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku