119-0350/03 – Živnostenské právo (ŽP)

Garantující katedraKatedra právaKredity3
Garant předmětuDr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.Garant verze předmětuDr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- identifikovat a interpretovat základní právní instituty na úseku živnostenského podnikání, - vyjmenovat základní právní předpisy živnostenského práva, - rozpoznat živnostenské orgány, - vysvětlit základní pojmy živnostenského práva, - demonstrovat proces udělování živnostenského oprávnění na praktickém příkladě, - uvést rozdíly mezi jednotlivými druhy živností, - kategorizovat subjekty živnostenského práva, - odlišit proces živnostenské kontroly - zhodnotit právní předpisy živnostenského práva, - shrnout řízení o koncesi a ohlašování živnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače se základními právními instituty, právními předpisy a orgány na úseku živnostenského podnikání. Předmět je zaměřen jak na základní teoretické poznatky v této oblasti, tak i na nejčastější situace, s nimiž se může posluchač setkat v praxi. Obsahem přednášek je analýza jednotlivých stěžejních právních institutů a pojmů v oblasti živnostenského práva. Obsahem seminářů je konkretizace odpřednášené problematiky na základě vybraných problémů z praxe a následně hledání vhodných řešení nastíněných případů. Po absolvování tohoto předmětu by se měl posluchač plynule orientovat v základních právních předpisech živnostenského práva (živnostenský zákon, zákon o živnostenských úřadech) a předpisech souvisejících.

Povinná literatura:

KAMENÍK, Petr, Milada HRABÁNKOVÁ a Marie ORLOVÁ. Živnostenský zákon; Zákon o živnostenských úřadech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 350 s. ISBN 978-80-7478-471-2. POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní právo - zvláštní část: (v příkladech a otázkách). Brno: Masarykova univerzita, 2017. 196 s. ISBN 978-80-210-8450-6. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.

Doporučená literatura:

HORZINKOVÁ, Eva a Václav URBAN. Živnostenský zákon a předpisy související: s komentářem a judikaturou. 14. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2014. 328 s. ISBN 978-80-7201-942-7. KOLÁŘOVÁ, Monika. Velká kniha pro podnikání. 2. aktualiz. vyd. Olomouc: Agentura Rubico, 2013. 183 s. ISBN 978-80-7346-157-7. SALACHOVÁ, Bohumila. Právo v podnikání. 2. aktualiz. vyd. Ostrava: Key, 2012. 124 s. ISBN 978-80-7418-148-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- úvodní poznámky, co je to živnostenské právo, živnostenské právo v kontextu českého právního řádu - prameny živnostenského práva - charakteristika živnostenského podnikání - definice pojmu „živnost“ - podmínky k provozování živnosti - druhy živností - živnostenské oprávnění, ohlašování živností, udělování koncesí - živnostenský rejstřík, centrální registrační místo - živnostenské úřady - kontrola na úseku živnostenského podnikání - daňové aspekty živnostenského podnikání - aktuality z oblasti živnostenského podnikání

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočet Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku