119-0351/03 – Daňové právo a daňový proces (DPaDPR)

Garantující katedraKatedra právaKredity3
Garant předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Garant verze předmětuDr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CZU0006 Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu by měl být: - schopen porozumět základům daňového práva - jak hmotného, tak procesního, zásadám, na jakých je postaveno; - orientovat se v daňovém systému ČR; - znát základní právní úpravu jednotlivých druhů daní v rámci daňového systému; - zejména pak se orientovat ve správě daní jak v organizačním, tak i funkčním pojetí; - umět vyhodnotit faktický a právní stav daného problému (vzorového příkladu) a aplikovat příslušná ustanovení zákona; - a umět zpracovat základní podání vůči orgánům správy daní.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět přináší přehled problematiky daňového práva, jak hmotného, tak procesního. Hlavním cílem je porozumět základům daňového práva, zásadám, na jakých je postaveno a objasnit si právní úpravu jednotlivých druhů daní v rámci daňového systému. Dále bude zaměřena pozornost na procesní stránku daní, tj. na daňový proces a fungování správy daní, jak v organizačním, tak funkčním pojetí. Na konci předmětu bude student schopen orientovat se v oblasti daňového práva a správy daní a provádět základní úkony v daňovém řízení, porozumět a vysvětlit činnosti daňových subjektů a správců daně v procesu správy daní.

Povinná literatura:

JÁNOŠÍKOVÁ, Petra a Petr MRKÝVKA. Finanční a daňové právo. 2. aktualizované a doplněné vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 496 s. ISBN 978-80-7380-639-2. RADVAN, Michal. Daně a správa daní. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 130 s. Učebnice Právnické fakulty MU. ISBN 978-80-210-7746-1. KOBÍK, Jaroslav. Daňový řád s komentářem. 2. aktualiz. vyd. Olomouc: Anag, 2013. 1191 s. ISBN 978-80-7263-769-0. Studijní materiály z přednášek a seminářů, základní právní předpisy (daňový řád, zákon o finanční správě, jednotlivé daňové zákony)

Doporučená literatura:

RADVAN, Michal a Petr MRKÝVKA. Důchodové daně. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 247 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-8395-0. Dostupné také z: https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Radvan_Duchodove_dane.pdf KOBÍK, Jaroslav. Daňový proces: judikatura k problémovým situacím. Olomouc: Anag, 2016. 488 s. ISBN 978-80-7554-029-4. RADVAN, Michal. Czech Tax Law. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. 65 s. ISBN 978-80-2105-269-7. Studijní materiály z přednášek a seminářů, základní právní předpisy doporučené na přednáškách (zejména daňový řád, jednotlivé daňové zákony, zákon o Finanční správě, zákon o Celní správě). Práce s právními předpisy v papírové a elektronické formě – ASPI, atd., práce s veřejnými rejstříky a databázemi.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu - daňové právo – systém a místo daňového práva v rámci finančního práva a veřejného práva - úvod do berního práva – konstrukční prvky daně, funkce daně, klasifikace daní, soustava daní, prameny, zásady, - přímé daně – zejména daň z příjmu FO, PO - nepřímé daně – DPH, Spotřební daně, - transferové daně, poplatky - správa daní jako zvláštní úsek veřejné správy a finanční správy - správce daně - pojem, charakteristika, příslušnost, reorganizace správy daní - etapy správy daní - charakteristika daňového řízení a daňového procesu - stádia daňového řízení - daňové řízení obecné a zvláštní - problematika subsidiarity správního řádu ve správě daní

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočet Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku