119-0355/01 – Odborná praxe (OP)

Garantující katedraKatedra právaKredity2
Garant předmětuIng. Martina Krügerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martina Krügerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: • praktikovat znalosti získané výukou na konkrétní pracovní pozici, • prakticky aplikovat právní normy při řešení konkrétních příkladů, • analyzovat a navrhovat řešení dílčích úkolů/projektů/právních problémů, • prakticky aplikovat získané dovednosti, • umět komunikovat v týmu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem daného předmětu je rozvíjet dovednosti a znalosti studentů v praxi, komunikovat v týmu, seznámit studenty s pracovním prostředím a s jednotlivými odděleními v organizaci, získat cenné zkušenosti přímo z praxe a aplikovat teoretické znalosti v reálném životě.

Povinná literatura:

Aktuální informační zdroje k vybraným tématům podle zaměření praxe. Firemní literatura.

Doporučená literatura:

Literatura užívaná v organizaci, ve které je odborná praxe prováděna.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínky zápočtu: - Student vyplní žádost s propozicemi (plánem) odborné praxe a předloží garantovi předmětu ke schválení. Po schválení žádosti absolvuje odbornou praxi. - Odborná praxe v rozsahu min. 2 týdnů. - Student je povinen odbornou praxi vykonat v letních měsících před příslušným ZS, ve kterém si student předmět volí do svého studijního plánu. - Po ukončení praxe student vypracuje zprávu o průběhu odborné praxe v rozsahu min. 2 stran, potvrzenou organizací, v které byla odborná praxe vykonána. - Vypracovanou a potvrzenou zprávu odevzdá garantovi předmětu ve stanoveném termínu, nejpozději do konce měsíce září příslušného ZS.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Student vykoná odbornou praxi v rozsahu min. 2 týdnů ve vybrané a schválené organizaci.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.