119-0355/02 – Odborná praxe (OP)

Garantující katedraKatedra právaKredity3
Garant předmětuIng. Martina Krügerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martina Krügerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: • praktikovat znalosti získané výukou na konkrétní pracovní pozici, • prakticky aplikovat právní normy při řešení konkrétních příkladů, • analyzovat a navrhovat řešení dílčích úkolů/projektů/právních problémů, • prakticky aplikovat získané dovednosti, • umět komunikovat v týmu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem daného předmětu je rozvíjet dovednosti a znalosti studentů v praxi, komunikovat v týmu, seznámit studenty s pracovním prostředím a s jednotlivými odděleními v organizaci, získat cenné zkušenosti přímo z praxe a aplikovat teoretické znalosti v reálném životě.

Povinná literatura:

Aktuální informační zdroje k vybraným tématům podle zaměření praxe. Firemní literatura.

Doporučená literatura:

Literatura užívaná v organizaci, ve které je odborná praxe prováděna.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Žádost a souhlas s vykonáním odborné praxe Zpráva o průběhu odborné praxe. Potvrzení organizace o vykonané praxi studenta. Zápočet

E-learning

kurz LMS

Další požadavky na studenta

Dle pokynů managementu v dané organizaci.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

V rámci tohoto předmětu je student povinen absolvovat praxi v předepsaném rozsahu ve vybrané a schválené organizaci. Praxi student vykonává mimo výukovou část akademického roku, v případě, že zasahuje do výuku, nesmí omezovat účast studenta ve výuce. Zaměření odborné praxe musí být v oblasti ekonomiky a práva. Student vyplní žádost s propozicemi (plánem) odborné praxe a předloží garantovi předmětu ke schválení. Po ukončení praxe student vypracuje zprávu o průběhu odborné praxe v rozsahu min. 2 stran, potvrzenou organizací, ve které byla odborná praxe vykonána.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 2
Rozsah povinné účasti: Žádost a souhlas s vykonáním odborné praxe Zpráva o průběhu odborné praxe. Potvrzení organizace o vykonané praxi studenta. Zápočet

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Žádost a souhlas s vykonáním odborné praxe Zpráva o průběhu odborné praxe. Potvrzení organizace o vykonané praxi studenta. Zápočet

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2020/2021 zimní