119-0359/02 – Finanční a daňové právo (FDP)

Garantující katedraKatedra právaKredity5
Garant předmětudoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR0580 Mgr. Richard Bartes, Ph.D.
CZU0006 Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
MRK21 doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu studenti budou schopni: - popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy,charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace, - porozumět principům daňového práva - orientovat se v zásadách, na jakých je postaveno jak hmotného, tak procesní finanční právo - orientovat se v daňovém systému ČR - řešit modelové situace, - vyhodnotit faktický a právní stav daného problému (vzorového příkladu) a aplikovat příslušná ustanovení zákona; - umět zpracovat základní podání vůči orgánům správy daní. - rozpoznat problém v praxi a doporučit možná řešení problému v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače ekonomických oborů se základy právní regulace finanční činnosti státu a veřejnoprávních korporací v České republice, a to se zaměřením na teoretické i praktické aspekty finančního práva. Po absolvování předmětu bude student schopen porozumět principům finančního práva včetně práva daňového práva, orientovat se v právní regulaci činnosti České národní banky a finanční správy, v systému právní regulace veřejných financí, bude schopen rozlišit a určit použití odpovídajících procesně právních předpisů pro realizaci hmotněprávní regulace finančního práva. Student bude schopen použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací, umět vyhodnotit faktický a právní stav daného problému (vzorového příkladu) a aplikovat příslušná ustanovení zákona.

Povinná literatura:

HAENTJENS, Matthias a Pierre DE GIOIA CARABELLESE. European banking and financial law. 2nd edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. ISBN 978-1-138-04229-2. HRUBÁ SMRŽOVÁ, Petra, MRKÝVKA, Petr a kol. Finanční a daňové právo. 3. aktualizované a rozšířené. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 493 s. ISBN 978-80-7380-796-2. MRKÝVKA, Petr. Propedeutika finančního práva I. Obecná část. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 124 s. ISBN 978-80-210-7745-4.

Doporučená literatura:

JANOVEC, M. a kol. Propedeutika finančního práva IV právo finančního trhu. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 228 s. ISBN 978-80-280-0025-7. MRKÝVKA, Petr, a kol. Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 229 s. ISBN 978-80-210-9772-8. RADVAN, Michal. Propedeutika finančního práva III – Daňové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 145 s. ISBN 978-80-210-9948-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet – povinná docházka na cvičení, průběžné plnění zadaných úkolů zkouška – ústní

E-learning

kurz LMS

Další požadavky na studenta

Během studia plnit zadání a úkoly dané pedagogem. Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika finančního práva v systému práva České republiky a v rámci právní vědy. Veřejná finanční činnost. 2. Metoda právní regulace finančního práva a jeho systematizace. Postavení daňového práva v systému finančního práva. 3. Formální a materiální prameny finančního práva. Vztah finančního práva k jiným právním odvětví. 4. Entity finančního práva. Základy finanční správy. 5. Monetární suverenita. Měnové a devizové právo. 6. Právo finančního trhu. 7. Fiskální a daňová suverenita. Základy rozpočtového a dotačního práva. 8. Právo důchodových a majetkových daní. 9. Právo nepřímých daní a cel. 10. Právní regulace správy daní a daňového procesu. Pojem a postavení správce daně a adresátů daňové správy. Pojem řízení před správcem daně a daňové řízení. Problematika vztahu správního řádu a daňového řádu. Zásady činnost veřejné správy a zásady správy daní. Etapy správy daní a etapy řízení. 11. Nástroje zajištění správy daní a průběhu řízení. Dohledové, dozorové a kontrolní mechanizmy daňové správy. Registrace a vyhledávání daňových subjektů. 12. Nalézací proces a inkasní proces 13. Záruky zákonnosti při správě daní. 14. Odpovědnost za porušení norem finančního a daňového práva – základy finančního práva trestního.né řízení, Výkon rozhodnutí, zastavení řízení. Vyměřovací proce, Inkasní process

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 5  5
        Zkouška Zkouška 95  46 3
Rozsah povinné účasti: zápočet – povinná docházka na cvičení, průběžné plnění zadaných úkolů zkouška – ústní

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: zápočet - zadání dle LMS zkouška - ústní ve zkouškovém období

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně DDP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně DDP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně DDP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně DDP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně DDP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně DDP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní