119-0407/01 – Živnostenské právo (ŽP)

Garantující katedraKatedra právaKredity4
Garant předmětuDr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.Garant verze předmětuDr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- identifikovat a interpretovat základní právní instituty na úseku živnostenského podnikání, - vyjmenovat základní právní předpisy živnostenského práva, - rozpoznat živnostenské orgány, - vysvětlit základní pojmy živnostenského práva, - demonstrovat proces udělování živnostenského oprávnění na praktickém příkladě, - uvést rozdíly mezi jednotlivými druhy živností, - kategorizovat subjekty živnostenského práva, - odlišit proces živnostenské kontroly - zhodnotit právní předpisy živnostenského práva, - shrnout řízení o koncesi a ohlašování živnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače se základními právními instituty, právními předpisy a orgány na úseku živnostenského podnikání. Předmět je zaměřen jak na základní teoretické poznatky v této oblasti, tak i na nejčastější situace, s nimiž se může posluchač setkat v praxi. Obsahem přednášek je analýza jednotlivých stěžejních právních institutů a pojmů v oblasti živnostenského práva. Obsahem seminářů je konkretizace odpřednášené problematiky na základě vybraných problémů z praxe a následně hledání vhodných řešení nastíněných případů. Po absolvování tohoto předmětu by se měl posluchač plynule orientovat v základních právních předpisech živnostenského práva (živnostenský zákon, zákon o živnostenských úřadech) a předpisech souvisejících.

Povinná literatura:

KAMENÍK, Petr, Milada HRABÁNKOVÁ a Marie ORLOVÁ. Živnostenský zákon; Zákon o živnostenských úřadech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 350 s. ISBN 978-80-7478-471-2. POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní právo - zvláštní část: (v příkladech a otázkách). Brno: Masarykova univerzita, 2017. 196 s. ISBN 978-80-210-8450-6. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.

Doporučená literatura:

HORZINKOVÁ, Eva a Václav URBAN. Živnostenský zákon a předpisy související: s komentářem a judikaturou. 14. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2014. 328 s. ISBN 978-80-7201-942-7. KOLÁŘOVÁ, Monika. Velká kniha pro podnikání. 2. aktualiz. vyd. Olomouc: Agentura Rubico, 2013. 183 s. ISBN 978-80-7346-157-7. SALACHOVÁ, Bohumila. Právo v podnikání. 2. aktualiz. vyd. Ostrava: Key, 2012. 124 s. ISBN 978-80-7418-148-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemný test

E-learning

kurz LMS

Další požadavky na studenta

Během studia plnit zadání a úkoly dané pedagogem. Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Živnostenské právo, živnostenské právo v kontextu českého právního řádu. 2. Prameny živnostenského práva, vývoj živnostenského práva v ČR. 3. Charakteristika živnostenského podnikání. 4. Definice pojmu „živnost“. 5. Podmínky k provozování živnosti. 6. Druhy živností. 7. Živnostenské oprávnění, ohlašování živností, udělování koncesí. 8. Živnostenský rejstřík, centrální registrační místo. 9. Živnostenské úřady. 10. Kontrola na úseku živnostenského podnikání. 11. Daňové aspekty živnostenského podnikání. 12. Evropské a mezinárodní aspekty živnostenského podnikání. 13. Vybrané judikáty z oblasti živnostenského podnikání. 14. Aktuality z oblasti živnostenského podnikání.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: písemný test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku