119-0913/03 – Obchodní a finanční právo (OFP)

Garantující katedraKatedra právaKredity10
Garant předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Garant verze předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEL11 prof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu získá: - orientaci v oblasti obchodně a finančně právní regulace: zejména zvládne porozumět, vnímat vyplývající povinnosti a vyvozovat praktická doporučení v závazkovém právu, právu obchodních korporací, finančním, celním a devizovém právu; - přehled o pramenech předmětných odvětvích práva a jejich systému: bude schopen poznat a v praxi využít informace, ve kterých zákonech jsou které důležité otázky upraveny; - přehled o základních problémových oblastech, institutech a pojmech: bude schopen porozumět právním textům a právním jednáním, jednoduchá právní jednání vytvářet, a to za použití odpovídající terminologie; - schopnost vyhledat a aplikovat právní normy na dané faktické zadání - schopnost identifikovat problém a najít pro něj právní řešení, včetně definování hrozeb a příležitostí, využití takových právních nástrojů, které na ně nejlépe reagují.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je výklad obchodního a finančního práva s návazností na praktické využití získaných teoretických znalostí. Zaměřuje se na instituty, které se vážou k podnikateli a jeho podnikatelské činnosti, souvislosti korporátního práva, i na veřejnoprávní rámec podnikání, zejména živnostenské a rejstříkové právo, právo na ochranu hospodářské soutěže, daňové a finanční právo. Student bude schopen použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací, umět vyhodnotit faktický a právní stav daného problému (vzorového příkladu) a aplikovat příslušná ustanovení zákona.

Povinná literatura:

BĚLOHLÁVEK Alexander a kolektiv. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o., 2013. 2736 s. ISBN 978-80-7380-451-0. JÁNOŠÍKOVÁ Petra, MRKÝVKA, Petr a kol. Finanční a daňové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 492 s. ISBN: 978-80-7380-639-2. RADVAN, Michal. Daně a správa daní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 130 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 503. ISBN 978-80-210-6702-8. Právní předpisy doporučené při konzultacích.

Doporučená literatura:

ČECH Petr a Petr ŠUK. Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní). Bova Polygon. 2016. 376 s. ISBN 978-80-7273-177-0. ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I. PELIKÁNOVÁ, I., DĚDIČ, J. a kolektiv. Obchodní právo. Podnikatel, podnikání, závazky. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 736 s. ISBN 978-80-7552-333-4. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010. 552 s. ISBN 978-80-7357-562-5. Připravena aktualizace.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících. Studovat povinnou a doporučenou literaturu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní pojmy civilního a korporátního práva včetně živnostenského podnikání. Podnikání zahraničních subjektů v ČR. Základy práva mezinárodního obchodu a práva zahraničního obchodu. Závazkové právo. Systém finančního práva ČR a vztah k dalším právním oblastem. Praktické aplikace finančního práva. Základy celního práva a aplikace celních předpisů. Základy devizového práva. Systém daňových předpisů a daňové řízení. Dohody o zamezení dvojího zdanění.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku