120-0301/02 – Evropská unie B (EU B)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity3
Garant předmětuIng. Boris Navrátil, CSc.Garant verze předmětuIng. Boris Navrátil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NAV20 Ing. Boris Navrátil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat a vysvětlit neekonomické integrační aktivity ES/EU, 2. Identifikovat hlavní mezníky prohlubování integračního procesu, 3. Diskutovat ekonomické a neekonomické efekty integračního procesu v ES/EU, 4. Rozpoznat hlavní úzká místa a sporné otázky v integračním procesu ES/EU, 5. Vyhodnotit potřebu regulací na nadstátní úrovni.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět se zabývá aktuální problematikou integračního procesu uskutečňovaného členskými státy Evropské unie. Pozornost je věnována prohlubování integrace a rozšiřování EU. Detailně pojednává vnější vztahy EU k různým teritoriím světa. Výklad je doplněn i o dopady těchto procesů na Českou republiku.

Povinná literatura:

1.BALDWIN, Robert a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4568-8. 2.Pitrová, Markéta. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Munipress: Brno, 2014. ISBN 978-80-210-7777-5. 3.NAVRÁTIL, B., R. KAŇA a B. ZLÝ. Evropská unie a integrační procesy. Terminologický slovník (aktualizovaný po Lisabonské smlouvě). Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2904-3. 4.DRULÁKOVÁ, Radka. Vnitřní bezpečnost Evropské unie. Prostor svobody bezpečnosti a práva. Praha: Oeconomica, 2011. 5.Cihelková, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. C. H. Beck: Praha, 2011. ISBN80-7179-804-5.

Doporučená literatura:

1.FIALA, Vlastimil a P. ŠARADÍN, B. ŘÍCHOVÁ, M. ŠŮSTKOVÁ, J. OUTLÝ, L. ŠPIČANOVÁ: Teoretické a metodologické problémy evropské integrace. Olomouc: Periplum, 2007. ISBN 978-80-86624-37-2. 2.JELÍNEK, P., J. V. KROUŽEK a M. NÁPRSTEK. Rozvojová politika Evropské unie. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2003. ISBN 80-86506- 33-9. KRATOCHVÍL, Petr: Teorie evropské integrace. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-467-0. FIALA, P. Evropský mezičas. Brno: Barrister a Principal, 2010. ISBN: 978-80-87029-99-2. HOBZA, A. Evropská unie a hospodářské reformy. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-122-2. LACINA, L. a kol. Učebnice evropské integrace. Brno: Barrister a Principal, 2011. ISBN 978-80-87474-31-0. Bauerová, H., Hlaváčková, H. a L. Cabada. Politika rozšiřování a země Západního Balkánu. Metropolitní univerzita: praha, 2014. Fries, F.: Velké evropské rozpravy. Editions du Seuil, Paříž 1995. Klvačová, E.: Vstup ČR do EU: Oslabení nebo posílení role státu. Professional Publishing, Praha 2003. Laughland, J.: Znečištěný pramen. Prostor, Praha 2001. Časopis Mezinárodní politika. ISSN 0543-7962.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Ekonomická výkonnost EU. Konflikt cílů evropského integračního procesu. 2.Evropská unie a její rozšiřování na východ a jihovýchod Evropy. 3.Sousedská politika Evropské unie. 4.Rozvojová politika Evropské unie. 5.Sociální politika Evropské unie. Její vývoj a aktuální úkoly se zaměřením na oblast boje proti nezaměstnanosti. Evropská sociální agenda. 6.Koheze a konvergence celkového makroekonomického prostředí. Rizika spojená se zaváděním společné měny. Balassa – Samuelsonův efekt. 7.Zahraniční a bezpečnostní spolupráce zemí ES. Západoevropská unie. 8.Druhý pilíř Evropské unie - realizace a fungování společné zahraniční a bezpečnostní politiky. 9.Třetí pilíř Evropské unie - spolupráce v oblasti vnitra, justice a policie. Schengenský systém. Právní akty třetího pilíře EU a role institucí. 10.Současné reformy Evropské unie a modely budoucího vývoje evropské integrace. 11.Role předsednictví v Radě EU.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1998/1999 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 0  0 0
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.