120-0301/02 – European Union B (EU B)

Gurantor departmentDepartment of International Economic RelationsCredits3
Subject guarantorIng. Boris Navrátil, CSc.Subject version guarantorIng. Boris Navrátil, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NAV20 Ing. Boris Navrátil, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To describe and explain non-economic integration activities of the EC/EU, 2. To identify the main milestones of integration process deepening, 3. To discuss economic and non-economic integration effects in the EC/EU, 4. To recognise bottlenecks and discordant issues of the EU integration process, 5. To evaluate regulation requirements on the supranational level.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

The course deals with the European integration process. The focus is given to the deepening of the European integration and enlargement of the European Union. Both processes are supplemented with the Czech Republic issues.

Compulsory literature:

1.CINI, M., PÉREZ-SOLÓRZANO BORRAGÁN, N. European Union Politics. Oxford: University Press. 2010. ISBN 978-0-19-9548637. 2.LELIEVELDT,H.,PRINCEN,S.:The politics of the European Union. Cambridge: University Press, 2011. 3.TEASDALE, A. The Penguin Companion to European Union. 4th ed. Penguin, 2012. ISBN 978-0141021188.

Recommended literature:

Kubicek, Paul. European Politics. Abingdon: Routledge, 2017, ISBN 978-1-138-67160-1. Baldwin, Richard, Wyplosz, Charles. The Economics of European Integration. Mc Graw-Hill, 2006. ISBN 0-077-103947. Bomberg, Elizabeth, Peterson, John, Stubb, Alexander: The European Union: How Does it Work? Oxford, 2008. ISBN 978-0-19-920639-1.. McCormick, John.Understanding the European Union. 4th ed. Palgrave Macmillan, 2008. ISBN 978-0-230-20102-6.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Ekonomická výkonnost EU. Konflikt cílů evropského integračního procesu. 2.Evropská unie a její rozšiřování na východ a jihovýchod Evropy. 3.Sousedská politika Evropské unie. 4.Rozvojová politika Evropské unie. 5.Sociální politika Evropské unie. Její vývoj a aktuální úkoly se zaměřením na oblast boje proti nezaměstnanosti. Evropská sociální agenda. 6.Koheze a konvergence celkového makroekonomického prostředí. Rizika spojená se zaváděním společné měny. Balassa – Samuelsonův efekt. 7.Zahraniční a bezpečnostní spolupráce zemí ES. Západoevropská unie. 8.Druhý pilíř Evropské unie - realizace a fungování společné zahraniční a bezpečnostní politiky. 9.Třetí pilíř Evropské unie - spolupráce v oblasti vnitra, justice a policie. Schengenský systém. Právní akty třetího pilíře EU a role institucí. 10.Současné reformy Evropské unie a modely budoucího vývoje evropské integrace. 11.Role předsednictví v Radě EU.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1998/1999 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 0  0 0
        Examination Examination 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy (00) National Economy P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.