120-0301/03 – Evropská unie B (EU B)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuIng. Boris Navrátil, CSc.Garant verze předmětuIng. Boris Navrátil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZEM34 Ing. Iva Honová, Ph.D.
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
NAV20 Ing. Boris Navrátil, CSc.
STA579 doc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat a vysvětlit neekonomické integrační aktivity ES/EU, 2. Identifikovat hlavní mezníky prohlubování integračního procesu, 3. Diskutovat ekonomické a neekonomické efekty integračního procesu v ES/EU, 4. Rozpoznat hlavní úzká místa a sporné otázky v integračním procesu ES/EU, 5. Vyhodnotit potřebu regulací na nadstátní úrovni.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět se zabývá aktuální problematikou integračního procesu uskutečňovaného členskými státy Evropské unie. Pozornost je věnována prohlubování integrace a rozšiřování EU. Detailně pojednává vnější vztahy EU k různým teritoriím světa. Výklad je doplněn i o dopady těchto procesů na Českou republiku.

Povinná literatura:

1.BALDWIN, Robert a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4568-8. 2.Pitrová, Markéta. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Munipress: Brno, 2014. ISBN 978-80-210-7777-5. 3.NAVRÁTIL, B., R. KAŇA a B. ZLÝ. Evropská unie a integrační procesy. Terminologický slovník (aktualizovaný po Lisabonské smlouvě). Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2904-3. 4.DRULÁKOVÁ, Radka. Vnitřní bezpečnost Evropské unie. Prostor svobody bezpečnosti a práva. Praha: Oeconomica, 2011. 5.Cihelková, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. C. H. Beck: Praha, 2011. ISBN80-7179-804-5.

Doporučená literatura:

1.FIALA, Vlastimil a P. ŠARADÍN, B. ŘÍCHOVÁ, M. ŠŮSTKOVÁ, J. OUTLÝ, L. ŠPIČANOVÁ: Teoretické a metodologické problémy evropské integrace. Olomouc: Periplum, 2007. ISBN 978-80-86624-37-2. 2.JELÍNEK, P., J. V. KROUŽEK a M. NÁPRSTEK. Rozvojová politika Evropské unie. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2003. ISBN 80-86506- 33-9. KRATOCHVÍL, Petr: Teorie evropské integrace. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-467-0. FIALA, P. Evropský mezičas. Brno: Barrister a Principal, 2010. ISBN: 978-80-87029-99-2. HOBZA, A. Evropská unie a hospodářské reformy. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-122-2. LACINA, L. a kol. Učebnice evropské integrace. Brno: Barrister a Principal, 2011. ISBN 978-80-87474-31-0. Bauerová, H., Hlaváčková, H. a L. Cabada. Politika rozšiřování a země Západního Balkánu. Metropolitní univerzita: praha, 2014. Fries, F.: Velké evropské rozpravy. Editions du Seuil, Paříž 1995. Klvačová, E.: Vstup ČR do EU: Oslabení nebo posílení role státu. Professional Publishing, Praha 2003. Laughland, J.: Znečištěný pramen. Prostor, Praha 2001. Časopis Mezinárodní politika. ISSN 0543-7962.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

diskuse k aktuálním tématům na seminářích, průběžné testy

E-learning

ano

Další požadavky na studenta

Sledování aktualit vývoje integračního procesu v Evropě a ve světě.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu – seznámení s cíli, osnovou, literaturou. 2.EU při překonávání důsledků hospodářské krize. Srovnání s ekonomikami USA a dalších globálních hráčů. 3.Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii. Vznik fiskální a bankovní unie. 4.Zahraniční a bezpečnostní spolupráce zemí ES. Západoevropská unie. 5.Evropská bezpečnostní a obranná politika EU. Obranná dimenze – spolupráce EU a NATO. 6.Evropská unie a její rozšiřování na východ a jihovýchod Evropy. 7.Sousedská politika Evropské unie. Unie pro Středomoří. Východní partnerství EU. 8.Vztahy EU-USA, EU-Rusko. 9.Rozvojová politika EU. 10.Prostor svobody, bezpečnosti a práva. Boj proti terorismu. 11.Spolupráce v oblasti vnitra, justice a policie. Schengenský prostor. 12.Sociální politika Evropské unie. Její vývoj a aktuální úkoly se zaměřením na oblast boje proti nezaměstnanosti. Evropská sociální agenda. 13.Současné trendy integračního procesu EU a modely budoucího vývoje evropské integrace. 14.Závěrečná diskuse k odpřednášeným tématům.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1999/2000 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku