120-0301/07 – Evropská unie B (EU B)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity3
Garant předmětuIng. Boris Navrátil, CSc.Garant verze předmětuIng. Boris Navrátil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NAV20 Ing. Boris Navrátil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat a vysvětlit neekonomické integrační aktivity ES/EU, 2. Identifikovat hlavní mezníky prohlubování integračního procesu, 3. Diskutovat ekonomické a neekonomické efekty integračního procesu v ES/EU, 4. Rozpoznat hlavní úzká místa a sporné otázky v integračním procesu ES/EU, 5. Vyhodnotit potřebu regulací na nadstátní úrovni.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět se zabývá aktuální problematikou integračního procesu uskutečňovaného členskými státy Evropské unie. Pozornost je věnována prohlubování integrace a rozšiřování EU. Detailně pojednává vnější vztahy EU k různým teritoriím světa. Výklad je doplněn i o dopady těchto procesů na Českou republiku.

Povinná literatura:

1.BALDWIN, Robert a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4568-8. 2.Pitrová, Markéta. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Munipress: Brno, 2014. ISBN 978-80-210-7777-5. 3.NAVRÁTIL, B., R. KAŇA a B. ZLÝ. Evropská unie a integrační procesy. Terminologický slovník (aktualizovaný po Lisabonské smlouvě). Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2904-3. 4.DRULÁKOVÁ, Radka. Vnitřní bezpečnost Evropské unie. Prostor svobody bezpečnosti a práva. Praha: Oeconomica, 2011. 5.Cihelková, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. C. H. Beck: Praha, 2011. ISBN80-7179-804-5.

Doporučená literatura:

1.FIALA, Vlastimil a P. ŠARADÍN, B. ŘÍCHOVÁ, M. ŠŮSTKOVÁ, J. OUTLÝ, L. ŠPIČANOVÁ: Teoretické a metodologické problémy evropské integrace. Olomouc: Periplum, 2007. ISBN 978-80-86624-37-2. 2.JELÍNEK, P., J. V. KROUŽEK a M. NÁPRSTEK. Rozvojová politika Evropské unie. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2003. ISBN 80-86506- 33-9. KRATOCHVÍL, Petr: Teorie evropské integrace. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-467-0. FIALA, P. Evropský mezičas. Brno: Barrister a Principal, 2010. ISBN: 978-80-87029-99-2. HOBZA, A. Evropská unie a hospodářské reformy. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-122-2. LACINA, L. a kol. Učebnice evropské integrace. Brno: Barrister a Principal, 2011. ISBN 978-80-87474-31-0. Bauerová, H., Hlaváčková, H. a L. Cabada. Politika rozšiřování a země Západního Balkánu. Metropolitní univerzita: praha, 2014. Fries, F.: Velké evropské rozpravy. Editions du Seuil, Paříž 1995. Klvačová, E.: Vstup ČR do EU: Oslabení nebo posílení role státu. Professional Publishing, Praha 2003. Laughland, J.: Znečištěný pramen. Prostor, Praha 2001. Časopis Mezinárodní politika. ISSN 0543-7962.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

není

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

sledování aktualit, sledování aktualit

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu – seznámení s cíli, osnovou, literaturou. 2.EU při překonávání důsledků hospodářské krize. Srovnání s ekonomikami USA a dalších globálních hráčů. 3.Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii. Vznik fiskální a bankovní unie. 4.Zahraniční a bezpečnostní spolupráce zemí ES. Západoevropská unie. 5.Evropská bezpečnostní a obranná politika EU. Obranná dimenze – spolupráce EU a NATO. 6.Evropská unie a její rozšiřování na východ a jihovýchod Evropy. 7.Sousedská politika Evropské unie. Unie pro Středomoří. Východní partnerství EU. 8.Vztahy EU-USA, EU-Rusko. 9.Rozvojová politika EU. 10.Prostor svobody, bezpečnosti a práva. Boj proti terorismu. 11.Spolupráce v oblasti vnitra, justice a policie. Schengenský prostor. 12.Sociální politika Evropské unie. Její vývoj a aktuální úkoly se zaměřením na oblast boje proti nezaměstnanosti. Evropská sociální agenda. 13.Současné trendy integračního procesu EU a modely budoucího vývoje evropské integrace. 14.Závěrečná diskuse k odpřednášeným tématům.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.