120-0302/01 – Rozvoj Evropské unie (Neučí se)

Garantující katedraKatedra evropské integraceKredity3
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Boris Navrátil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NAV20 Ing. Boris Navrátil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je určen jako povinný pro studenty 5. ročníku oborů Národní hospodářství. Předmět se zabývá aktuální problematikou integračního procesu uskutečňovaného členskými státy Evropské unie. Pozornost je věnována prohlubování integrace ve všech třech pilířích maastrichtské smlouvy a rozšiřování EU na prahu 21. století. Výklad je doplněn i o dopady těchto procesů na Českou republiku.

Povinná literatura:

Veber, V.: Dějiny sjednocené Evropy od antických počátků do současnosti. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004. Prodi, R.: Idea Evropy. Barrister + Pricipal, Bologna 2003. Kagan, R.: Labyrint síly a ráj slabosti. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2003. Foucher, M.: Evropská republika. Barrister + Principal, 2002. Fries, F.: Velké evropské rozpravy. Editions du Seuil, Paříž 1995. Fiala, P., Pitrová, M.: Evropská unie. CDK, Brno 2003. Zlý, B.: Evropská unie v přelomovém období. Slezská univerzita, Karviná 2002. Zahradník, P.: Vstup do Evropské unie – přínosy a náklady konvergence. C.H. Beck, Praha 2003. Klvačová, E.: Vstup ČR do EU: Oslabení nebo posílení role státu. Professional Publishing, Praha 2003. Kol.: Euro, statistika a deflace. Centrum pro ekonomiku a politiku., 2003. Kol.: Sociální a ekonomické dopady integrace České republiky do Evropské unie. VŠE Praha, 2001. Nachtigal, V., Tomšík, V.: Konvergence zemí střední a východní Evropy k Evropské unii. Linde, Praha 2002. Telička, P., Barták, K.: Kterak jsme vstupovali. ČTK Paseka, Praha - Litomyšl, 2003.Podnikání v Evropě (Zelená kniha). Česká společnost pro nové materiály a technologie, Praha 2003. Kol.: Výzkumný a vývojový potenciál ČR před jejím vstupem do EU. VŠE, Praha 2003. Prnka,T.,Hronek,F.,Šperlink,K.: Evropská unie a inovace. Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2003. Průvodce fondy EU pro neziskové organizace. Nadace rozvoje občanské společnosti, Praha 2003.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Hodnoty, jichž si cení Evropa a Amerika. Evropské hospodářství a americká výzva. Evropa a Asie na prahu třetího tisíciletí. Evropa a Středozemí. 2.Rozvojová politika Evropské unie. 3.Světové ekonomické fórum a lisabonská strategie. Inovační politika Evropské unie. 4.Koheze a konvergence celkového makroekonomického prostředí. Příspěvek společných a koordinovaných politik EU hospodářské a sociální soudržnosti. 5.Dopady hospodářské a měnové unie na podnikovou sféru. Zelená kniha Podnikání v Evropě. 6.Institucionální souvislosti integrace České republiky do Evropské unie. Ekonomická efektivnost členství ČR v EU. 7.Zahraniční a bezpečnostní spolupráce zemí ES. Západoevropská unie. 8.Druhý pilíř Evropské unie - realizace a fungování společné zahraniční a bezpečnostní politiky. 9.Spolupráce v oblasti vnitra, justice a policie. Schengenský systém. 10.Třetí pilíř Evropské unie. Problematika justice a vnitra ve struktuře Evropské unie. Charta základních práv EU. 11.Revize právní úpravy spolupráce v oblasti justice a vnitra v Amsterdamské smlouvě. Právní akty třetího pilíře EU a role institucí. 12.Současné reformy Evropské unie a modely buducího vývoje evropské integrace. 13.Aktuální otázky hospodářské politiky Evropské unie. 14.Písemná část zkoušky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku