120-0303/01 – Teorie integračních procesů (TIP)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuIng. Radomír Kaňa, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radomír Kaňa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAN03 Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Analyzovat hlavní teoretické aspekty současných procesů mezinárodní ekonomické integrace. 2.Zhodnotit vývoj integračních procesů na základě teoretických znalostí. 3.Syntetizovat dílčí poznatky pro vytvoření uceleného názoru. 4.Vyhodnotit stav integrovanosti EU na základě získaných teoretických znalostí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je vysvětlit teoretická východiska integračních procesů, objektivní a subjektivní předpoklady jejich rozvíjení a prohlubování a vyvolané důsledky. Výklad bere v úvahu různé koncepce teoretiků integrace. Důraz je kladen na postižení specifik integrace ekonomik vyspělých a rozvojových zemí a s přihlédnutím k postavení a možnostem malých ekonomik. Předmět vytváří obecně teoretické předpoklady pro pochopení integračních procesů ve světové ekonomice všeobecně a v evropském prostoru zvláště.

Povinná literatura:

BALDWIN, Robert a Charles WYPLOSZ. The Economics of European Integration. 6th edition. McGraw-Hill Education, 2021. 400 s. ISBN 978-1526847218. FIALA, Petr a Markéta Pitrová. Evropská unie. Brno: Centrum demokracie a kultury, 2018. 805 s. ISBN 978-80-7325-450-6. WIENER, Antje. European Integration Theory. 3rd edition. New York: Oxford: Oxford University Press, 2019. 360 s. ISBN 978-0-19-108591-8.

Doporučená literatura:

HAZAKIS, Konstantinos. European Union Political Economy: Theory and Policy. Lanham: Rowman & Littlefield, 2018. 366 s. ISBN‎ 978-1498560054. KŘEN, Jan. Čtvrt století střední Evropy: Visegrádské země v globálním příběhu let 1992–2017. Praha: Karolinum Press, 2019.368 s. ISBN 978-80-246-3977-2. STEHLÍK, Václav. Studie z právně vnějších vztahů Evropské unie. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2018. 119 s. ISBN 978-80-88266-18-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

-

E-learning

-

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojetí a aspekty regionální a globální integrace v současné světové ekonomice, jejich hybné síly, povaha soudobých integračních procesů. 2. Realizační formy a stupně ekonomické integrace. Aplikace teoretických poznatků na reálné integrace ve světové ekonomice. 3. Hlavní názorové proudy v integrační teorii - vybrané teoretické koncepce, rozdíly v pojetí a hodnocení integrace. 4. Hypotetické modely integrace - modely (paradigmata) Evropského integračního procesu. 5. Překážky integračního procesu. Protiintegrační síly ekonomického a neekonomického charakteru ve světové ekonomice a politice. Příčiny a projevy desintegračních tendencí. 6. Specifické rysy integračních procesů v podmínkách rozvojových zemí. Hybné síly integrace. Překážky efektivní integrace objektivního a subjektivního charakteru. 7. Malé ekonomiky a jejich postavení ve světové ekonomice a v integračních procesech. Výhody a nevýhody ve srovnání s velkými ekonomikami. Analýza postavení malých členských zemí v Evropské unii, jejich váha v orgánech Unie, možnosti ovlivňovat formování integračního programu. 8. Teorie účinků ekonomické integrace - aspekty související se vznikem celní unie. 9. Statický model celní unie, efekty „vytváření“ a „odchylování“ obchodu. Model s dílčí a všeobecnou rovnováhou. Dynamický model celní unie - vybrané aspekty související s úsporami z rozsahu. 10. Teorie účinků hospodářské unie. Důsledky integrace trhů práce a kapitálu. 11. Teorie měnové unie. Integrace v monetární oblasti - historie a současnost. Problematika optimální měnové oblasti. 12. Globalizace světové ekonomiky, její dynamika a vliv na soudobé postavení a budoucnost regionálních integrací ve světové ekonomice. Rozporné důsledky globalizačních procesů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 15  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku