120-0304/01 – Integrační procesy ve světové ekonomice (IPSE)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radomír Kaňa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZEM34 Ing. Iva Honová, Ph.D.
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s předpoklady pro formování ekonomické integrační spolupráce v jednotlivých regionech světové ekonomiky. Ty jsou hodnoceny v širších souvislostech a s přihlédnutím k historickému formování samotných regionů. V jednotlivých regionech je pozornost zaměřena na existující regionální integrační seskupení, motivy jejich vytvoření a hlavní přínosy pro zúčastněné strany. V návaznosti na regionální integrační projekty jsou představeny i projekty mezikontinentální ekonomické integrace.Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni uvažovat o integraci v evropském i celosvětovém měřítku. 1. Definovat integrační procesy ve světové ekonomice 2. Klasifikovat integrační stupně 3. Identifikovat integrační předpoklady 4. Analyzovat integrační tendence 5. Zhodnotit vývoj integračních procesů ve světové ekonomice

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět nabízí studentům poznatky o soudobých integračních procesech ve světové ekonomice a přibližuje integrační tendence v jednotlivých regionech – Evropě, Americe, Africe a Asii. 1. Světová ekonomika a ekonomická integrace – vznik, formování, subjekty a vztahy mezi nimi, tendence ve vývoji světové ekonomiky. 2. Teorie mezinárodní ekonomické integrace – integrace, ekonomická integrace, základní integrační metody, motivy, stupně, globální a regionální ekonomická integrace. 3. Předpoklady pro regionální integrační spolupráci v Evropě – historické, politické, ekonomické, sociální a kulturní předpoklady od konce 1. světové války po současnost. Aktuální postavení regionu ve světové ekonomice. 4. Regionální integrační spolupráce v západní Evropě – Evropská unie, Evropské sdružení volného obchodu, Evropský hospodářský prostor – vznik, formování, aktuální hloubka a šířka spolupráce, perspektivy dalšího vývoje. 5. Regionální integrační spolupráce ve střední Evropě – Středoevropská zóna volného obchodu – vznik, formování, aktuální hloubka a šířka spolupráce, perspektivy dalšího vývoje. 6. Regionální integrační spolupráce ve východní Evropě – Společenství nezávislých států, Eurasijská hospodářská unie – vznik, formování, aktuální hloubka a šířka spolupráce, perspektivy dalšího vývoje. 7. Předpoklady pro regionální integrační spolupráci v Americe – historické, politické, ekonomické, sociální a kulturní předpoklady od 2. poloviny 20. století po současnost. Aktuální postavení regionu ve světové ekonomice. 8. Regionální integrační spolupráce v Severní Americe - Severoamerická dohoda o volném obchodu – vznik, formování, aktuální hloubka a šířka spolupráce, perspektivy dalšího vývoje. 9. Regionální integrační spolupráce v Jižní Americe – Jihoamerický společný trh, Andské společenství, Unie jihoamerických národů – vznik, formování, aktuální hloubka a šířka spolupráce, perspektivy dalšího vývoje. 10. Předpoklady pro regionální integrační spolupráci v Asii – historické, geografické, politické, ekonomické, sociální a kulturní od 2. poloviny 20. století po současnost. Aktuální postavení regionu ve světové ekonomice. 11. Regionální integrační spolupráce v Asii - Rada pro spolupráci zemí Zálivu, Sdružení národů jihovýchodní Asie, Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci – vznik, formování, specifika, perspektivy dalšího vývoje. 12. Předpoklady pro regionální integrační spolupráci v Africe – historické, politické, ekonomické, sociální a kulturní předpoklady od 2. poloviny 20. století po současnost. Aktuální postavení regionu ve světové ekonomice. 13. Regionální integrační spolupráce v Africe – regionální ekonomická společenství v Africe – vznik, formování, specifika a perspektivy dalšího vývoje. Africká unie. 14. Mezikontinentální integrační spolupráce – Asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce, Indicko-oceánský okruh, Trans-pacifické partnerství – vznik, motivy, formování, specifika, perspektivy dalšího vývoje.

Povinná literatura:

1. FOJTÍKOVÁ, Lenka a kol. Postavení Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3333-0. 2. NAVRÁTIL, B., R. KAŇA a B. ZLÝ. Evropská unie a integrační procesy: terminologický slovník (aktualizovaný po Lisabonské smlouvě). Ostrava: VŠB-TUO, 2012. ISBN 978-80-248-2904-3. 3. ZLÝ, Bohumír a kol. Integrační procesy ve světové ekonomice. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 234 s. ISBN 978-80-248-0592-4.Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. 234 s. ISBN 80-248-0592-8.

Doporučená literatura:

1. JOVANOVIC, Miroslav N. The Economics of European Integration. 2nd edition. Cheltenham: Edward Elgar, 2013. 1056 s. ISBN 978-0-85793-397-3. 2. WAISOVÁ, Šárka a kol. Regionální integrační procesy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 507 s. ISBN 978-80-7380-232-5. 3. ZLÝ, Bohumír. Úvod do teorie mezinárodní ekonomické integrace. 1. vydání. Brno: Tribun EU, 2009. 284 s. ISBN 978-80-7399-719-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

DOPLNIT DOPLNIT DOPLNIT DOPLNIT DOPLNIT DOPLNIT

E-learning

DOPLNITDOPLNITDOPLNITDOPLNITvvvvDOPLNITDOPLNITDOPLNIT

Další požadavky na studenta

DOPLNITDOPLNITDOPLNITDOPLNITDOPLNITDOPLNITDOPLNIT

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Východiska regionálních integrací ve světové ekonomice, jejich postavení a úloha. 2.Specifické rysy evropských integrací. 3.Západoevropské integrace (Benelux, EHS, ESVO, EHP). 4.Střední Evropa v integračních procesech (RVHP, Evropské dohody, CEFTA). 5.Východní Evropa v integračních procesech (SNS). 6.Vývojové trendy EU a celoevropská integrace. 7.Specifické rysy amerických integrací. Panamerická integrace (FTAA). 8.Severoamerická integrace (NAFTA). 9.Latinskoamerické integrace (Mercosur, Andský pakt, integrace ve střední Americe a Karibské oblasti). 10.Specifika afrických integračních seskupení. 11.Asijský region a jeho integrační tendence (ASEAN-FTA, GCC, SAARC). 12.Mezikontinentální integrace (APEC, IOR). 13.Vnější vztahy EU a její vazby na ostatní integrační seskupení ve světové ekonomice. 14.Úloha mezinárodních organizací neintegračního charakteru.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 15  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (05) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (03) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku