120-0304/05 – Integrační procesy ve světové ekonomice (IPSE)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity4
Garant předmětuIng. Radomír Kaňa, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Boris Navrátil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZEM34 Ing. Iva Honová, Ph.D.
KAN03 Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
NAV20 Ing. Boris Navrátil, CSc.
POW0006 Ing. Tereza Powadová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s předpoklady pro formování ekonomické integrační spolupráce v jednotlivých regionech světové ekonomiky. Ty jsou hodnoceny v širších souvislostech a s přihlédnutím k historickému formování samotných regionů. V jednotlivých regionech je pozornost zaměřena na existující regionální integrační seskupení, motivy jejich vytvoření a hlavní přínosy pro zúčastněné strany. V návaznosti na regionální integrační projekty jsou představeny i projekty mezikontinentální ekonomické integrace.Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni uvažovat o integraci v evropském i celosvětovém měřítku. 1. Definovat integrační procesy ve světové ekonomice 2. Klasifikovat integrační stupně 3. Identifikovat integrační předpoklady 4. Analyzovat integrační tendence 5. Zhodnotit vývoj integračních procesů ve světové ekonomice

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět nabízí studentům poznatky o soudobých integračních procesech ve světové ekonomice a přibližuje integrační tendence v jednotlivých regionech – Evropě, Americe, Africe a Asii. 1. Světová ekonomika a ekonomická integrace – vznik, formování, subjekty a vztahy mezi nimi, tendence ve vývoji světové ekonomiky. 2. Teorie mezinárodní ekonomické integrace – integrace, ekonomická integrace, základní integrační metody, motivy, stupně, globální a regionální ekonomická integrace. 3. Předpoklady pro regionální integrační spolupráci v Evropě – historické, politické, ekonomické, sociální a kulturní předpoklady od konce 1. světové války po současnost. Aktuální postavení regionu ve světové ekonomice. 4. Regionální integrační spolupráce v západní Evropě – Evropská unie, Evropské sdružení volného obchodu, Evropský hospodářský prostor – vznik, formování, aktuální hloubka a šířka spolupráce, perspektivy dalšího vývoje. 5. Regionální integrační spolupráce ve střední Evropě – Středoevropská zóna volného obchodu – vznik, formování, aktuální hloubka a šířka spolupráce, perspektivy dalšího vývoje. 6. Regionální integrační spolupráce ve východní Evropě – Společenství nezávislých států, Eurasijská hospodářská unie – vznik, formování, aktuální hloubka a šířka spolupráce, perspektivy dalšího vývoje. 7. Předpoklady pro regionální integrační spolupráci v Americe – historické, politické, ekonomické, sociální a kulturní předpoklady od 2. poloviny 20. století po současnost. Aktuální postavení regionu ve světové ekonomice. 8. Regionální integrační spolupráce v Severní Americe - Severoamerická dohoda o volném obchodu – vznik, formování, aktuální hloubka a šířka spolupráce, perspektivy dalšího vývoje. 9. Regionální integrační spolupráce v Jižní Americe – Jihoamerický společný trh, Andské společenství, Unie jihoamerických národů – vznik, formování, aktuální hloubka a šířka spolupráce, perspektivy dalšího vývoje. 10. Předpoklady pro regionální integrační spolupráci v Asii – historické, geografické, politické, ekonomické, sociální a kulturní od 2. poloviny 20. století po současnost. Aktuální postavení regionu ve světové ekonomice. 11. Regionální integrační spolupráce v Asii - Rada pro spolupráci zemí Zálivu, Sdružení národů jihovýchodní Asie, Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci – vznik, formování, specifika, perspektivy dalšího vývoje. 12. Předpoklady pro regionální integrační spolupráci v Africe – historické, politické, ekonomické, sociální a kulturní předpoklady od 2. poloviny 20. století po současnost. Aktuální postavení regionu ve světové ekonomice. 13. Regionální integrační spolupráce v Africe – regionální ekonomická společenství v Africe – vznik, formování, specifika a perspektivy dalšího vývoje. Africká unie. 14. Mezikontinentální integrační spolupráce – Asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce, Indicko-oceánský okruh, Trans-pacifické partnerství – vznik, motivy, formování, specifika, perspektivy dalšího vývoje.

Povinná literatura:

BEREND, Ivan T. The Economics and Politics of European Integration: Populism, Nationalism and the History of the EU. New York: Routledge, 2021. 288 s. ISBN 978-0-367-55842-0. FIALA, Petr a Markéta Pitrová. Evropská unie. Brno: Centrum demokracie a kultury, 2018. 805 s. ISBN 978-80-7325-450-6. MCCORMICK, John. Understanding the European Union: A Concise Introduction. London: Macmillan Education UK, 2017. 252 s. ISBN 978-1-137-60775-1.

Doporučená literatura:

BALDWIN, Robert a Charles WYPLOSZ. The Economics of European Integration. 6th edition. McGraw-Hill Education, 2021. 400 s. ISBN 978-1526847218. BRADFORD, Anu. The Brussels Effect: How the European Union Rules the World. New York: Oxford University Press, 2020. 424 s. ISBN 9780190088583. HAZAKIS, Konstantinos. European Union Political Economy: Theory and Policy. Lanham: Rowman & Littlefield, 2018. 366 s. ISBN‎ 978-1498560054. USHERWOOD, Simon a John PINDER. The European Union: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2018. 152 s. ISBN 978-0-19-880885-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuze a prezentace na seminářích.

E-learning

Kurz je realizován s podporou LMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Aktivní přístup. Aktivní přístup.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Východiska regionálních integrací ve světové ekonomice, jejich postavení a úloha. 2.Specifické rysy evropských integrací. 3.Západoevropské integrace (Benelux, EHS, ESVO, EHP). 4.Střední Evropa v integračních procesech (RVHP, Evropské dohody, CEFTA). 5.Východní Evropa v integračních procesech (SNS). 6.Vývojové trendy EU a celoevropská integrace. 7.Specifické rysy amerických integrací. Panamerická integrace (FTAA). 8.Severoamerická integrace (NAFTA). 9.Latinskoamerické integrace (Mercosur, Andský pakt, integrace ve střední Americe a Karibské oblasti). 10.Asijský region a jeho integrační tendence (ASEAN-FTA, GCC, SAARC). 11.Specifika afrických integračních seskupení. 12.Mezikontinentální integrace (APEC, IOR). 13.Vnější vztahy EU a její vazby na ostatní integrační seskupení ve světové ekonomice. 14.Úloha mezinárodních organizací neintegračního charakteru.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  18 2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní