120-0305/04 – Hospodářská politika EU (HP EU)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity3
Garant předmětuIng. Boris Navrátil, CSc.Garant verze předmětuIng. Boris Navrátil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ28 doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
NAV20 Ing. Boris Navrátil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

. Popsat vývoj integračního procesu a jeho vliv na hospodářskopolitické cíle ES/EU, 2. Identifikovat různé cíle a vysvětlit jim odpovídající nástroje hospodářské politiky v odlišných etapách vývoje integračního procesu, 3. Aplikovat získané poznatky na řešení aktuálních ekonomických problémů ES/EU, 4. Analyzovat hospodářskopolitickou situaci v ES/EU a diskutovat možnosti řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět je věnován problematice hospodářské politiky v rámci integračního procesu uskutečňovaného členskými státy EU. Vývojem a institucionálním uspořádáním tohoto integračního celku se zabývá jen míře nutné pro pochopení mechanismů hospodářské politiky. Podrobněji naopak rozebírá problematiku společných a koordinovaných dílčích politik, kterých si všímá z hlediska jejich vývoje od vzniku evropské integrace až do současnosti. Výklad je doplněn i jejich dopadem na hospodářskou politiku České republiky.

Povinná literatura:

1. BALDWIN, Robert a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4568-8. 2.Pitrová, Markéta. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Munipress: Brno,2014.ISBN 978-80-210-7777-5. 3.Cihelková, Eva. Evropská ekonomická integrace: procesy, politiky, governance. Oeconomia: Praha, 2011. ISBN 978-80-245-1835-0. 4.KUČEROVÁ, Irah. Hospodářské politiky v kontextu vývoje EU. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1628-5. 5. NAVRÁTIL, B., R. KAŇA a B. ZLÝ. Evropská unie a integrační procesy. Terminologický slovník (aktualizovaný po Lisabonské smlouvě). Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2904-3. 6. ZLÝ, B. Úvod do teorie mezinárodní ekonomické integrace. Brno: Tribun EU, 2009. ISBN 978-80-7399-719-9.

Doporučená literatura:

1.FIALA, P. Evropský mezičas. Brno: Barrister a Principal, 2010. ISBN: 978-80-87029-99-2. 2.HOBZA, A. Evropská unie a hospodářské reformy. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-122-3.LACINA, L. a kol. Učebnice evropské integrace. Brno: Barrister a Principal, 2011. ISBN 978-80-87474-31-0. 4.RUMPEL, P. Geografické aspekty evropské integrace. Ostravská univerzita, Ostrava 2007. Brno: Tribun EU, 2009. ISBN 978-80-7399-719-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

není

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

Průběžné sledování aktualit o vývoji integračního procesu v evropě i ve světě.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Cíle hospodářské politiky EU. Hospodářská, sociální a teritoriální koheze. Lisabonská agenda. Strategie Evropa 2020. Rozšiřování versus prohlubování integrace EU. Acquis communautaire. 2.Mezinárodní hospodářská spolupráce v podmínkách globalizace světové ekonomiky. Postavení Evropské unie ve světové ekonomice. EU a její členové při překonávání projevů hospodářské krize. 3.Právní, institucionální a finanční předpoklady nadstátní regulace (governance) a výkonu hospodářské politiky v Evropské unii. Společný rozpočet EU. Lisabonská smlouva – odstraňování deficitu demokracie, subsidiarita. 4.Prohlubování integračního vývoje od celní unie k jednotnému vnitřnímu trhu. Hospodářskopolitická opatření potřebná k jeho fungování. Jednotný evropský akt. Harmonizace daní. Sociální aspekt JVT. 5.Politika ochrany hospodářské soutěže a její význam pro jednotný vnitřní trh. Problematika kartelových smluv a jednání ve shodě, dominantního postavení na trhu a státních podpor firmám. Politika ochrany spotřebitele. 6.Měnová spolupráce v Evropě od 50. do 90. let. Evropský měnový systém, jeho fungování a účinnost. 7.Etapy formování Evropské hospodářské a měnové unie. Společná měnová politika. Formování bankovní unie. 8.Spolupráce v oblasti fiskální politiky. Formování fiskální unie. 9.Postavení EU v mezinárodních obchodních vztazích. Společná obchodní politika. 10.Společná zemědělská politika a její reformy. Politika obnovy venkova. Společná rybářská politika. 11.Společná dopravní politika. Budování transevropských sítí. 12.Strukturální politika EU. Strukturální fondy EU. Podpora malých a středních podniků. 13.Politika podpory výzkumu a technologického rozvoje v EU. Vesmírná politika EU. 14.Politika ochrany životního prostředí v EU. Energetická politika v EU. Program 20-20-20 do roku 2020.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku