120-0305/09 – Hospodářská politika EU (HP EU)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity4
Garant předmětuIng. Boris Navrátil, CSc.Garant verze předmětuIng. Boris Navrátil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO37 Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D.
FOJ28 prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
ZEM34 Ing. Iva Honová, Ph.D.
PIS030 Ing. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
NAV20 Ing. Boris Navrátil, CSc.
POL481 Ing. Eva Poledníková, Ph.D.
POW0006 Ing. Tereza Powadová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

. Popsat vývoj integračního procesu a jeho vliv na hospodářskopolitické cíle ES/EU, 2. Identifikovat různé cíle a vysvětlit jim odpovídající nástroje hospodářské politiky v odlišných etapách vývoje integračního procesu, 3. Aplikovat získané poznatky na řešení aktuálních ekonomických problémů ES/EU, 4. Analyzovat hospodářskopolitickou situaci v ES/EU a diskutovat možnosti řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět je věnován problematice hospodářské politiky v rámci integračního procesu uskutečňovaného členskými státy EU. Vývojem a institucionálním uspořádáním tohoto integračního celku se zabývá jen míře nutné pro pochopení mechanismů hospodářské politiky. Podrobněji naopak rozebírá problematiku společných a koordinovaných dílčích politik, kterých si všímá z hlediska jejich vývoje od vzniku evropské integrace až do současnosti. Výklad je doplněn i jejich dopadem na hospodářskou politiku České republiky.

Povinná literatura:

1. FLEISCHMANN, Luboš. Evropská hospodářská a měnová unie v souvislostech. Praha: Grada Publishing, 2022. ISBN 978-80-271-1026-1. 2. BALDWIN, Richard and Charles WYPLOSZ. The Economics of European Integration. 6th edition. McGraw-Hill Education, 2021. 400 s. ISBN 978-1526847218. 3. ŠLOSARČÍK, Ivo. Právní a politický rámec Evropské unie. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-624-5.

Doporučená literatura:

1. FIALA, Petr, Ondřej KRUTÍLEK a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 3., aktualizované, rozšířené a doplněné vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2018, 990 s. ISBN 978-80-7325-450-6. 2. DAWSON, Mark and Floris de WITTE. EU law and governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. ISBN 978-1-108-79943-0. 3. HRUBEŠ, Milan. Evropská unie v českém veřejném diskursu: (re)konstrukce příběhu. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. ISBN 978-80-246-5057-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

Kurs je umístěn v systému CMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Sledování aktualit o vývoji integračního procesu v Evropě i ve světě.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Cíle hospodářské politiky EU. Hospodářská, sociální a teritoriální koheze. Lisabonská agenda. Strategie Evropa 2020. Rozšiřování versus prohlubování integrace EU. Acquis communautaire. 2.Mezinárodní hospodářská spolupráce v podmínkách globalizace světové ekonomiky. Postavení Evropské unie ve světové ekonomice. EU a její členové při překonávání projevů hospodářské krize. 3.Právní, institucionální a finanční předpoklady nadstátní regulace (governance) a výkonu hospodářské politiky v Evropské unii. Společný rozpočet EU. Lisabonská smlouva – odstraňování deficitu demokracie, subsidiarita. 4.Prohlubování integračního vývoje od celní unie k jednotnému vnitřnímu trhu. Hospodářskopolitická opatření potřebná k jeho fungování. Jednotný evropský akt. Harmonizace daní. Sociální aspekt JVT. 5.Politika ochrany hospodářské soutěže a její význam pro jednotný vnitřní trh. Problematika kartelových smluv a jednání ve shodě, dominantního postavení na trhu a státních podpor firmám. Politika ochrany spotřebitele. 6.Měnová spolupráce v Evropě od 50. do 90. let. Evropský měnový systém, jeho fungování a účinnost. 7.Etapy formování Evropské hospodářské a měnové unie. Společná měnová politika. Formování bankovní unie. 8.Spolupráce v oblasti fiskální politiky. Formování fiskální unie. 9.Postavení EU v mezinárodních obchodních vztazích. Společná obchodní politika. 10.Společná zemědělská politika a její reformy. Politika obnovy venkova. Společná rybářská politika. 11.Společná dopravní politika. Budování transevropských sítí. 12.Strukturální politika EU. Strukturální fondy EU. Podpora malých a středních podniků. 13.Politika podpory výzkumu a technologického rozvoje v EU. Vesmírná politika EU. 14.Politika ochrany životního prostředí v EU. Energetická politika v EU. Program 20-20-20 do roku 2020.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                prezentace Jiný typ úlohy 10  0
                Aktivity Jiný typ úlohy 15  0
                Test Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: není

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Uherské Hradiště 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní
2012/2013 letní
2012/2013 zimní