120-0305/13 – Hospodářská politika EU (HP EU)

Garantující katedraKatedra evropské integraceKredity5
Garant předmětuIng. Boris Navrátil, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ28 doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
NAV20 Ing. Boris Navrátil, CSc.
POL481 Ing. Eva Poledníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

. Popsat vývoj integračního procesu a jeho vliv na hospodářskopolitické cíle ES/EU, 2. Identifikovat různé cíle a vysvětlit jim odpovídající nástroje hospodářské politiky v odlišných etapách vývoje integračního procesu, 3. Aplikovat získané poznatky na řešení aktuálních ekonomických problémů ES/EU, 4. Analyzovat hospodářskopolitickou situaci v ES/EU a diskutovat možnosti řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět je věnován problematice hospodářské politiky v rámci integračního procesu uskutečňovaného členskými státy EU. Vývojem a institucionálním uspořádáním tohoto integračního celku se zabývá jen míře nutné pro pochopení mechanismů hospodářské politiky. Podrobněji naopak rozebírá problematiku společných a koordinovaných dílčích politik, kterých si všímá z hlediska jejich vývoje od vzniku evropské integrace až do současnosti. Výklad je doplněn i jejich dopadem na hospodářskou politiku České republiky.

Povinná literatura:

1. BALDWIN, Robert a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4568-8. 2.Pitrová, Markéta. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Munipress: Brno,2014.ISBN 978-80-210-7777-5. 3.Cihelková, Eva. Evropská ekonomická integrace: procesy, politiky, governance. Oeconomia: Praha, 2011. ISBN 978-80-245-1835-0. 4.KUČEROVÁ, Irah. Hospodářské politiky v kontextu vývoje EU. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1628-5. 5. NAVRÁTIL, B., R. KAŇA a B. ZLÝ. Evropská unie a integrační procesy. Terminologický slovník (aktualizovaný po Lisabonské smlouvě). Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2904-3. 6. ZLÝ, B. Úvod do teorie mezinárodní ekonomické integrace. Brno: Tribun EU, 2009. ISBN 978-80-7399-719-9.

Doporučená literatura:

1.FIALA, P. Evropský mezičas. Brno: Barrister a Principal, 2010. ISBN: 978-80-87029-99-2. 2.HOBZA, A. Evropská unie a hospodářské reformy. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-122-3.LACINA, L. a kol. Učebnice evropské integrace. Brno: Barrister a Principal, 2011. ISBN 978-80-87474-31-0. 4.RUMPEL, P. Geografické aspekty evropské integrace. Ostravská univerzita, Ostrava 2007. Brno: Tribun EU, 2009. ISBN 978-80-7399-719-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet – aktivní účast na cvičeních, prezentace, zápočtový test. Zkouška – ústní zkouška.

E-learning

prostřednictvím LMS Moodle

Další požadavky na studenta

aktivní příprava do výuky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je věnován problematice hospodářské politiky v rámci integračního procesu uskutečňovaného členskými státy EU. Vývojem a institucionálním uspořádáním tohoto integračního celku se zabývá jen v míře nutné pro pochopení mechanismů hospodářské politiky. Podrobněji naopak rozebírá problematiku unijních politik, kterých si všímá z hlediska jejich vývoje od vzniku ES/EU až do současnosti. Výklad je průběžně aktualizován o vysvětlení nových hospodářskopolitických mechanismů (např. Evropského semestru) souvisejících s překonáváním makroekonomických nerovnováh a je doplněn i jejich dopadem na hospodářskou politiku České republiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti: 50 %

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku