120-0308/01 – Structures of Taxation Systems in the EU (Neučí se)

Gurantor departmentDepartment of International Economic RelationsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Jana Drastíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DRA40 Ing. Jana Drastíková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

The aim of the course is to focus on tax systems and structures in the member states of the EU.The attention is devoted to the personal income tax, corporation tax, value added tax a nd social security contributions. Tax coordination and harmonisation in the EU is especially in the centre of attention.

Compulsory literature:

Structures of the taxation systems in the European Union. Luxembourg: Office for the Official Publications of the EC, 2003. ISBN 92-894-5149-1. Tax-based EU own resources: An assessment. Working paper n.1/2004. European Commission. ISSN 1725-7557. VAT indicators. Working paper n.2/2004. European Commission. ISSN 1725-7557.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Strategie daňové politiky v EU. Daňové reformy v EU. Daňová kordinace a harmonizace, daňová konkurence. 2.Daňové ukazatele v systému národních účtů, klasifikace daní. 3.Rozpočet EU a vztah ČR k rozpočtu EU. Koncepce a specifika rozpočtové politiky EU. Platby členských zemí do rozpočtu EU. Mechanismus Fontainebleau. 4.Daňové struktury v členských zemích v období let 1995-2001 a jejich poslední vývoj. Celkové daňové zatížení. 5.Zdanění práce, kapitálu a spotřeby v EU. 6.Úvod do teorie osobní důchodové daně. Příspěvky na sociální zabezpečení. Zdanění úspor, důchodů a dividend, přeshraniční dělníci. 7.Úvod ke zdaňování společností. Kvantitativní a kvalitativní analýza daně z příjmů společností v EU. Trendy týkající se zdanění kapitálu v EU. 8.Sjednocování nepřímých daní, harmonizace DPH v EU. 9.Sjednocování nepřímých daní, spotřební daně v EU. 10.Teorie majetkových daní. Majetkové daně v EU. 11.Teorie ekologických daní. Ekologické dně v EU. Ekonomické nástroje ochrany ŽP. 12.Škodlivá daňová konkurence a daňové úniky. Země EU vzužívané v rámci mezinárodního daňového plánování. 13.Mezinárodní daňové smlouvy, právní aspekty mezinárodního daňového plánování. 14.Vývojové trendy v jednotlivých členských státech.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner