120-0308/02 – Struktury daňových systémů v EU (Neučí se)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Jana Drastíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA40 Ing. Jana Drastíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem a současným stavem daňové problematiky v zemích EU od otázek daňové teorie až k uspořádání daňových systémů v jednotlivých členských zemích. Detailní pozornost je věnována daním z osobních důchodů, daním ze zisků společností, příspěvkům na sociální zabezpečení, daním ze spotřeby a majetkovým daním včetně otázek daňové kordinace a harmonizace.

Povinná literatura:

Konig, P.,Lacina, L. a kol. Rozpočet a politiky EU. Praha: C.H. Beck, 2003. Kubátová, K. Daňová teorie a politika. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. Petrovič, P. a kol. Encyklopedie mezinárodního daňového plánování. Beroun: Newsletter, 2002. Šrein, Z. Mechanismy hospodářské politiky EU. Praha: VŠE, 2000. Zlý, B. Evropská unie v přelomovém období. Karviná: SU, 2002. Říha, L., Hůrková, D. Průvodce daňovou správou před vstupem ČR do EU. Praha: MZV ČR, 2001. Musgrave, B.P. Tax Policy in the Global Economy. Santa Cruz: University of California, USA, 2002. Structures of the taxation systems in the European Union. Luxembourg: Office for the Official Publications of the EC, 2003. ISBN 92-894-5149-1. Tax-based EU own resources: An assessment. Working paper n.1/2004. European Commission. ISSN 1725-7557. VAT indicators. Working paper n.2/2004. European Commission. ISSN 1725-7557.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Strategie daňové politiky v EU. Daňové reformy v EU. Daňová kordinace a harmonizace, daňová konkurence. 2.Daňové ukazatele v systému národních účtů, klasifikace daní. 3.Rozpočet EU a vztah ČR k rozpočtu EU. Koncepce a specifika rozpočtové politiky EU. Platby členských zemí do rozpočtu EU. Mechanismus Fontainebleau. 4.Daňové struktury v členských zemích v období let 1995-2001 a jejich poslední vývoj. Celkové daňové zatížení. 5.Zdanění práce, kapitálu a spotřeby v EU. 6.Úvod do teorie osobní důchodové daně. Příspěvky na sociální zabezpečení. Zdanění úspor, důchodů a dividend, přeshraniční dělníci. 7.Úvod ke zdaňování společností. Kvantitativní a kvalitativní analýza daně z příjmů společností v EU. Trendy týkající se zdanění kapitálu v EU. 8.Sjednocování nepřímých daní, harmonizace DPH v EU. 9.Sjednocování nepřímých daní, spotřební daně v EU. 10.Teorie majetkových daní. Majetkové daně v EU. 11.Teorie ekologických daní. Ekologické dně v EU. Ekonomické nástroje ochrany ŽP. 12.Škodlivá daňová konkurence a daňové úniky. Země EU vzužívané v rámci mezinárodního daňového plánování. 13.Mezinárodní daňové smlouvy, právní aspekty mezinárodního daňového plánování. 14.Vývojové trendy v jednotlivých členských státech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (05) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku